S-K i miljøfront mod landbruget

NORDJYLLAND:Landbruget står overfor en usædvanlig miljøpolitisk alliance. Det Konservative Folkeparti støtter et udspil fra Socialdemokraterne om skærpede miljøkrav. - Når landbrugsloven til efteråret skal revideres, bør et af resultaterne være skærpede miljøkrav til landbruget. Erhvervet bør være beredt på i højere grad at blive underlagt de samme regler og godkendelser, der gælder for andre industrivirksomheder. Det siger de konservatives miljøpolitiske ordfører i Folketinget Helle Sjelle. Dermed kommer hun , med partiets egen formulering, i høj grad Socialdemokraterne i møde. Partiet bebudede i sidste uge et beslutningsforslag i Folketinget, som betyder, at alle landbrug over 30 hektar eller med mere end 42 dyreenheder skal have lovpligtige indviduelle miljøgodkendelser. - Landbrugene er efterhånden blevet industrivirksomheder, og derfor skal de behandles som al anden industri. Vi er nødt til at tage hånd om de mange naboproblemer og faren for forurening af vores drikkevand, lød motiveringen fra partiets miljøordfører Pernille Blach Hansen, der også vil indføre et såkaldt grønt regnskab fra den enkelte bedrift. - Vi er enige i, at der er brug for en opstramning. Landbruget bør principielt være omfattet af samme krav til miljøbeskyttelse som al anden industri. Det handler om at beskytte både natur og de mennesker, som bor nabo til landbrug, siger Helle Sjelle. Men fremfor nye indgreb nu, finder hun det mere hensigtsmæssigt at indarbejde kravene i den revision af landbrugsloven, som er godt på vej. Hverken de konservative eller Socialdemokraterne skal dog vente støtte fra regeringspartiet Venstre. Dets miljøpolitiske ordfører Eyvind Vesselbo finder ikke umiddelbart anledning til at gribe ind. - Vi har jo regler for landbrugs miljøforhold. Det er alt for luftigt at krævede skærpelser uden dokumentation for, at der er problemer. Vi forbereder nu en vandmiljøplan 3, det vil være passende at afvente dette arbejde. - Men den tager kun sigte på belastning af vandmiljøet, ikke lugtgenerne? - Lugten fra staldene er et problem, men man er jo langt henne med en teknisk løsning på det, påpeger Eyvind Vesselbo. Klap hesten Landbruget afviser prompte nye stramninger. - Klap lige hesten. Vi er allerede reguleret i både den ene og anden ende, og gør, trods dårlig økonomi en kæmpeindsats for at nedbringe udledningen af kvælstof og fosfor, og i realiteten har vi allerede individuelle miljøgodkendelser. Enhver udvidelse skal gennemgå en screening (en hurtig vurdering, red.) af, hvorvidt den skal gennemføres en egentlig miljøvurdering, siger formanden for Hobro og Omegns Landboforening, Lone Sondrup. Hun opfordrer til at få skabt ensartet forvaltning af de regler, der allerede gælder. - I dag stiller naboamter som Nordjylland, Viborg og Århus vidt forskellige miljøkrav, påpeger hun.