S klar til efterårsvalg

Lige hjemkommen fra OSCE-konferencen om sikkerhed og samarbejde i Europa hører jeg valgrygterne køre i højeste gear,

Det overrasker mig ikke, da jeg personligt har troet på et valg i september eller senest i december. Der bliver mange emner til valgkampen. Sikkerhedspolitik, energipolitik, erhvervspolitik, infrastruktur, fødevaresikkerhed og ikke mindst velfærd vil blive afgørende for valgresultatet. At vi har fået et nyt parti vil naturligvis også gøre valget anderledes en det sidste valg. Jeg tror, at regeringen vil have valget snart, før det helt går op for befolkningen, at vort velfærdssystem lider. Vor børns skoler og daginstitutioner har ikke det niveau, som vi ønsker. De nye kommuner, også her i Midtjylland, er tvunget til at lukke skoler, og det er svært at nå et kvalitetsniveau, der er højere end minimumskravene. Vore ældre medborgere oplever med tydelighed de hårde tider på plejehjemmene på trods af de ansattes helt fantastiske indsats. Jeg mindes fortsat med taknemmelighed, hvor stor en indsats de ansatte gjorde, da min moder i mange uger lå for døden på plejehjemmet i Sjørring. Men jeg mindes også med dyb beklagelse, hvor få hænder der var på plejehjemmet især om natten. Vi socialdemokrater har erkendt, at den offentlige service ikke har den standard, som befolkningen har forventninger til. Vi erkender, at regeringens krav til dokumentation har bureaukratiseret servicen i en helt urimelig grad. Vi ved, at der er behov for flere hænder. Derfor foreslog vi sidste år, at kommunerne fik tilført flere midler, så de, der virkelig presses, kunne få bedre vilkår. Vor kollektive hukommelse er altid kort, men jeg håber, at vælgerne kan huske, at regeringen, den borgerlige presse, statsministerens tidligere departementschef, den nuværende direktør for nationalbanken, de liberale tænketanke osv. alle talte om overophedning af økonomien og om socialdemokraternes uansvarlighed. Der blev ikke givet ved dørene, og resultatet blev, at kommunerne blev tvunget til besparelser, til nedlæggelser og til manglende nyansættelser. Vi socialdemokrater kæmper for, at den offentlige velfærd skal have samme stigningstakt som det private forbrug. Men også det vil efter de borgerlige eksperters mening medføre katastrofer uagtet, at også de kan se, hvor hårdt alle de ansatte i det offentlige system har det efter kommunalsammenlægningerne, flytningerne og omorganiseringerne. Helt naturligt medførte den borgerlige politik, at forældre, bedsteforældre, offentligt ansatte og her senest social – og sundhedsassistenter gik på gaden og udtrykte berettiget utilfredshed. Som tak for det, fik de en spand skidt i hovedet af Statsministeren, som virkelig ikke kan lide bedsteforældre, der markerer sig, og ansatte, der udtrykker den af regeringen samfundsskabte virkelighed. Vi socialdemokrater finder fortsat behov for forbedring af velfærden, og her er jeg overbevist om, at det er befolkningen enig med os i, uanset om de er forældre, bedsteforældre, ældre, ansatte eller på anden måde bruger af det offentlige system. Statsministeren erkendte, at det ikke er nok at kalde befolkningen for ”røde lejesvende” og andet. Derfor lavede han en aftale med AC, LO og senere FTF med en beløbsramme på 8, 2 milliarder. Af disse mange penge er givet en stor del genbrug fra globaliseringsaftalen, men jeg erkender, at der virkelig sprøjtes penge ud til det offentlige. Nu er der imidlertid ingen fra den borgerlige gruppe, der taler om uansvarlighed og overophedning. Anders – penge har ikke samme indflydelse på ophedning som Helle – penge. Det lærte jeg ikke, da jeg i mit tidligere liv læste økonomi. Hvad værre er, Anders – pengene vil ikke umiddelbart give mere velfærd. De mange ekstra penge til uddannelser af de offentlige ansatte vil medføre færre hænder, medens folk er væk. Pengene vil ikke give øget løn til de svagest lønnede offentlige ansatte og dermed ikke give øget motivation til ansættelse som social – og sundhedsassistent, som lærer, som soldat eller i et andet job i det offentlige system. Lad det kommende valg give udtryk for vælgernes ønske om vi skal have et socialdemokratisk velfærdssystem eller et borgerligt topstyret system, hvor kommunerne, regionerne og de offentligt ansatte bliver gjort til ”skurkene”. Jeg håber, at alle, der ønsker forandringer, er klar til valgkampen. Jeg håber, at befolkningen vil drøfte det, de ser og oplever og ikke lade sig besnære af regeringens talmanipulation.