Skolelukninger

S kræver debat om skolestruktur

Finder det utilfredsstillende, at Løgstør Skole skal betale gildet

LØGSTØR:Uanset om kommunalbestyrelsesmedlemmerne synes om det eller ej, så er det nødvendigt med debat om skolestrukturen forud for den kommunale budgetlægning i efteråret. Hvis ikke vi er villige til det, så ender vi i samme trælse situation som nu. Sådan lyder det nu fra Socialdemokraterne i Løgstør Kommune på baggrund af, at kommunalbestyrelsen fornylig måtte give en tillægsbevilling på næsten en mio. kr. for at få de økonomiske ender til at nå sammen på skolerne i det kommende skoleår. For at standarden kan holdes i forhold til sidste skoleår, var det nødvendigt med en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr., så på trods af den ekstra lille million kroner til skolerne, så bliver der tale om forringelser i forhold til sidste skoleår. Formanden for den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen, Niels Ole Arndt, siger til NORDJYSKE, at han frygter, udgifterne til skolevæsenet vil være støt stigende i de kommende år, fordi regeringen dikterer forskellige tiltag uden at sende penge med. De økonomiske problemer overlades til kommunerne. - Vi er nødt til i forbindelse med den kommende budgetlægning at have øje for de udgifter, som regeringen pålægger os på skoleområdet i øjeblikket, siger Niels Ole Arndt, der mener, at en fordomsfri debat omkring skolestrukturen i kommunen er en nødvendighed. - Jeg siger ikke, at der skal nedlægges skoler, men vi er nødt til snakke om mulighederne. Vi kan i hvert fald ikke se til, at det gang på gang bliver Løgstør Skole, som pålægges at betale gildet. Hvis der skal ydes ofre, så må alle skoler være solidariske, siger Niels Ole Arndt, der godt kan forestille sig en undergrænse for, hvor få elever der må være i klasserne. - Vi har på flere af de mindre skoler set klasser med syv-ni elever. På Løgstør Skole deler man klasser, når der er for mange i klassen, og jeg kunne godt forestille mig, at en lille årgang fra en af de mindre skoler rykkede til en anden af de mindre skoler, så man kunne slå små klasser sammen, siger Arndt, der er helt bevidst om, at det kan være en glidebane og døden for de mindre skoler. - Kommunalbestyrelsen må gøre op med sig selv, om den vil betale, hvad det koster at have en skolestruktur med mange små skoler. Det føler jeg ikke, vi var parate til i den omgang, vi lige har været igennem, siger den socialdemokratiske gruppeformand. Han forudser, at udgifterne til skolerne i kommunen i de kommende år bliver to-tre mio. kr. ekstra årligt på grund af regeringens tiltag.