S kræver undersøgelse af ja til krig

Regeringen og Dansk Folkeparti afviser kravet

KØBENHAVN: Socialdemokraterne øger nu presset for at få regeringen til at igangsætte en uvildig undersøgelse, der skal give svar på, om regeringens beslutning om at sende Danmark i krig mod Irak blev truffet på et forkert eller for tyndt grundlag. Men regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti afviser fortsat en undersøgelse. I USA, Storbritannien og Australien raser diskussionen allerede. Bush-administrationen har erkendt, at de aldrig har haft håndfaste beviser for, at den styrtede diktator Saddam Hussein havde eller var i gang med at udvikle masseødelæggelsesvåben. Men den danske regeringen, der med støtte fra Dansk Folkeparti besluttede at deltage i den amerikanske invasion i Irak, tier. Socialdemokraterne kræver, at statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) bryder tavsheden og forholder sig til de manglende beviser for Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben og de tvivlsomme oplysninger fra amerikanske og engelske efterretningskilder, der blev brugt som argument for at gå i krig. - Beslutningen om at sende Danmark i krig er så alvorlig og har så enorme konsekvenser for vores relationer til andre lande, at den danske befolkning har krav på at vide, om regeringens argumenter og grundlag for at gøre det var i orden. Beviserne skal være i orden, når man tager så stor en beslutning. Derfor kræver vi en undersøgelse, der forholder sig til den kritik, der nu rejses på baggrund af afsløringerne af de urigtige efterretninger om Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben, siger Socialdemokraternes udenrigspolitiske ordfører, Jeppe Kofod. De seneste dage har en række afsløringer i USA af urigtige efterretningsoplysninger sået tvivl om argumenterne for at gå i krig. Det var netop truslen om den irakiske diktators arsenal af masseødelæggelsesvåben, den danske regering brugte til at legitimere dansk deltagelse i det amerikansk ledede angreb på Irak. Socialdemokraterne mener, at de nye oplysninger sår alvorlig tvivl om det rimelige i, at regeringen valgte at gå i krig fremfor at afvente det endelige resultat af FN's våbeninspektørers arbejde og et mandat fra FN's Sikkerhedsråd. Derfor vil partiet efter sommerferien fremsætte et forslag om at lade Institut for Internationale Studier (tidligere DUPI) lave en uvildig undersøgelse af grundlaget for regeringens beslutning. - I Storbritannien og USA har der både været høringer og redegørelser. Men den danske statsminister er klappet i som en østers, og udenrigsministeren afviser al tale om en redegørelse. Jeg synes, det grænser til magtfuldkommenhed. Når man beslutter at sende Danmark i krig med så snævert et flertal, og det viser sig, at argumenterne for at gøre det ikke holder, så må de også påtage sig ansvaret, og give den danske befolkning en undskyldning, siger Jeppe Kofod. Venstres udenrigspolitiske ordfører, Troels Lund Poulsen, afviser på forhånd forslaget. - Jeg kan ikke se, hvad vi skal med en undersøgelse. Vi traf beslutningen på baggrund af de oplysninger, vi havde på daværende tidspunkt og på baggrund af FN's resolution 1441. Og jeg mener stadig, det var den helt rigtige beslutning. Det var op til Saddam Hussein selv at dokumentere, at han ikke havde masseødelæggelsesvåben, og det ville han ikke, siger Troels Lund Poulsen. Heller ikke Dansk Folkeparti støtter oppositionens ønske om en undersøgelse. Partiets udenrigsordfører Peter Skaarup påpeger, at Danmark alligevel ikke har mulighed for at undersøge og vurdere holdbarheden af oplysningerne fra de amerikanske og britiske efterretningstjenester. /ritzau/