Lokalpolitik

S kridter banen op til valg

Ole Stavad er borgmesterkandidat. Pladserne to, tre og fire besættes med en kandidat fra henholdsvis Aabybro, Pandrup og Fjerritslev,

En fælles kandidatliste med en fast rækkefølge på de første fire pladser er blevet aftalt på en ekstraordinær generalforsamling i Fællesledelsen i Socialdemokraterne i Jammerbugt Kommune. Det oplyser Jens Dige, Aabybro, formand for valgbestyrelsen og for kandidatudvalget. - Det er som ventet vedtaget, at Ole Stavad er vores borgmesterkandidat. Pladserne to, tre og fire skal besættes med en kandidat fra henholdsvis Aabybro, Pandrup og Fjerritslev, har vi aftalt. Hvem det skal være, skal de enkelte områder selv afgøre, forklarer han. - Det sikrer en jævn geografisk fordeling på de første pladser, og pladserne fra 5-31 besættes så efter afstemning på vores opstillingsmøde til marts. Vi har også aftalt, at der ved hver kandidat står bynavn eller område, så man kan se, hvor de enkelte kommer fra. Ikke helt ned til mindste landsby, men for eksempel Gjøl eller Saltum. Jens Dige oplyser, at der også er vedtaget sideordnet opstilling, og at et oplæg til et valgprogram er blevet godkendt og nu rettes endeligt til, så det er klar til mødet i marts. - Vi har følgegrupper, som beskæftiger sig med alle de politiske områder, og de har forsynet os med materiale, forklarer han. Socialdemokraterne i Jammerbugt består af fem lokalforeninger, heraf to i den tidligere Pandrup Kommune, og det har i nogen tid været på tale at lægge dem sammen. - Det kommer ikke til at ske før valget til november, men måske til næste valg, vurderer Jens Dige. Socialdemokraterne har 10 medlemmer i den 27 mand store kommunalbestyrelse, men den geografiske fordeling er ujævn. Fem kommer fra den gamle Aabybro Kommune, mens en er fra den tidligere Brovst Kommune. To er fra Fjerritslev og to fra Pandrup, en fra hver af de to lokale vælgerforeninger.