Lokalpolitik

S-leder forudser svær budgetfase

BRØNDERSLEV:- Det bliver ikke let at få udarbejdet budget for 2004. Det sagde gruppeformand Arne M. Jensen på generalforsamlingen i Socialdemokraterne i Brønderslev. - I løbet af kort tid indledes forberedelserne til budget 2004. Det kan godt blive noget af en opgave. Regeringens skattestop - og nu skattenedsættelser - vil utvivlsomt gøre opgaven vanskelig. - Nok har man hørt finansministeren love, at det bliver staten, der skal bære udgiften ved skattenedsættelsen, men frygten kan godt være der. - Vi oplever gang på gang , at den udligning, der sker kommunerne imellem, skævvrider tingene, således at de kommuner, der har et lavt beskatningsgrundlag også er dem, der får mindst. - Brønderslev Kommune har netop et lavt beskatningsgrundlag, og kan på den måde blive yderligere dårligt stillet. En ting ligger fast. Kommunerne vil blive holdt i fast økonomisk greb af finansministeren. Budskaberne er klare. - Der vil ikke blive tolereret nogen nævneværdig vækst i kommunerne, og dermed vil der ikke blive plads til mange nye initiativer, men byrådsgruppen vil forfølge den politik, der er i vort valgprogram og forsøge at fastholde den positive udvikling i Brønderslev Kommune, som vi gennem 12 år stod i spidsen for, og som gav resultat i form af bedre service til borgerne, og at Brønderslev blev mere synlig på landkortet, og blev en bosætningskommune, som flere og flere flytter til. - Man kan godt have den fornemmelse, at regeringen gerne vil flytte ansvaret for opgaver over i kommunen og samtidig begrænse kommunernes økonomiske råderum, således at det ikke bliver regeringen, men kommunerne, der kommer til at fjerne nogle af de ting, der på den måde ikke vil blive råd til, sagde Arne M. Jensen. - Og hvordan vil man lokalpolitisk leve op til løfterne om bedre service, som regeringen også er god til at love, samtidig med skattestop og regeringens tommelskruer på kommunernes økonomi. Arne M. Jensen fortsatte: - Vi agter ikke at indleve os for effektivt i rollen som opposition, da den gerne skal blive kort, og derfor vil vi være synlige både i byrådssalen, men også i øvrigt via politiske debatter og møder og så videre. - Vi er valgt til at skaffe os indflydelse. Det vil vi arbejde for at få løst i størst muligt omfang, uanset hvor vi er. Arne M. Jensen kom også ind på de besparelser, der måtte til i det forløbne år. - Efter de første økonomirapporter, der løbende udfærdiges for at styre den kommunale økonomi, sagde Jens Arne Hedegaard, at der skulle rettes op på økonomien. - Der manglede mellem otte og ni millioner kr. i forhold til budgettet. Økonomisk tilbageholdenhed var kravet til skoler, børnehaver, plejehjem, ja hele den kommunale organisation. Der var klare signaler om, at problemerne var store. - I Socialdemokratiet var vi alvorligt i tvivl om nødvendigheden af at foretage drastiske besparelser i et indeværende års budget. Men udvalgene gik loyalt i gang med opgaven, og pegede på områder, hvor pengene kunne spares - med serviceforringelser til følge.