S-lejr klar med budgetforslag

Skattestigninger som ventet, anlægsbudget på 21,85 mio. kr. og stor lånelyst

Socialforhold 4. september 2002 08:00

HALS: Socialdemokratiet i Hals Kommune er klar med det budgetforslag, der 18. september skal førstebehandles i byrådet - og som på forhånd står til at blive afvist af den borgerlige byrådsfløj, fordi det indeholder forslag om at hæve både kommuneskatten og grundskyldspromillen. Som omtalt i NORDJYSKE Stiftstidende allerede i sidste uge, så opererer Socialdemokratiet som udgangspunkt med en skattestigning på 0,4 procent, så kommuneskatten hæves fra de nuværende 20,5 til 20,9 procent, samt en stigning i grundskyldspromillen fra 17 til 19. Det vil tilsammen give kommunen en ekstraindtægt på 6,58 mio. kr., og dertil kommer en række foreslåede besparelser og udvidelser, som borgmester Bent Sørensen (S) dog endnu ikke vil løfte sløret for, idet de først skal præsenteres for kommunens centrale medarbejderudvalg, Hovedudvalget, i morgen. Mens Bent Sørensen derfor indtil videre spiller med udvidelses- og besparelses-kortene tæt inde til livet, så vil han godt fortælle, at der i S-lejren arbejdes på at få godkendt et sjældent stort anlægsbudget i 2003. Det lyder på 21,85 mio. kr., og mens de 11,9 mio. kr. af dette beløb er skattefinansieret, så er det planen at låne de resterende små 10 mio. kr. for at få bragt anlægsbudgettet op på det niveau, der i S-forslaget er lagt op til. - Det er i øvrigt generelt vores plan at låne så meget, som vi overhovedet kan i 2003, for vi ved ikke, om der igen bliver mulighed for at låne i 2004, bemærker Bent Sørensen. Kulturudvalget topper Det er som mange gange tidligere kulturudvalget, der får del i de fleste af anlægskronerne i 2003, og de største investeringer foretages på skolerne i Gandrup og Hals. Her bliver der tale om 6,5 mio. kr. til hver, og mens det for Gandrup Skole betyder, at det igangværende renoverings- og ombygningsarbejde kan færdiggøres, så betyder de 6,5 mio. kr. til Hals Skole, at der nu kan tages fat på anden etape af den tre-delte etaperenovering dér. Der er da også allerede på anlægsbudgettet for 2004 afsat andre 6,5 mio. kr. til at færdiggøre dette etapearbejde på Hals Skole. Mens de to ovennævnte skoler alene "æder" 13 mio. kr. af næste års anlægsbudget, så skal der også bruges fire mio. kr. på etableringen af en ny børnehave i Hals, ligesom der skydes 100.000 kr. i asfalteringen af børnehaven Ulveredens p-plads i Ulsted og andre 100.000 kr. i en forbedring af kommunens mange legepladser. Derudover får kulturudvalget 500.000 kr. til kontoen for diverse anlæg Penge til V. Hassing Får V. Hassing - som omtalt andetsteds på denne side - ikke et multihus i denne omgang, så kan de lokale til gengæld se frem til, at der skydes millioner i en forskønnelse af byen. Det sker med et byforskønnelsesprojekt, der over tre år vil koste 3,9 mio. kr. at realisere. Hertil vil S-folkene afsætte et beløb på en mio. kr. i hvert af de kommende tre år, og de resterende 900.000 kr. skal så findes andetsteds - eventuelt bragt i hus som byforskønnelses- eller trafiksikringsmidler. Millionprojektet i V. Hassing omhandler området ved Springvandspladsen og Halsvej, og der er allerede blevet sat gang i en arkitektkonkurrence for at få det bedst mulige resultat. Byforskønnelses-projektet i V. Hassing hører i øvrigt til under teknisk udvalgs område, og hertil er der også vanen tro afsat en mio. kr. til trafiksikring, ligesom der bliver 290.000 kr. til anlægget af en sti fra p-pladsen til Fjordparken i Hals samt 250.000 kr. til udvalgets diverse anlægskonto. Lidt men meget Går turen videre til socialudvalget, så ser det på papiret ud til, at det er det udvalg, der får mindst at gøre godt med på anlægssiden i 2003. Her fortæller S-lejrens anlægsbudgetforslag således kun om et beløb på 150.000 kr. til diverse anlæg, men Bent Sørensen påpeger, at det ikke betyder, at de planlagte nybyggerier på det sociale område skrinlægges. - De finansierer nemlig sig selv og optræder derfor ikke på anlægsbudgettet, forklarer han. De nævnte byggerier drejer sig iøvrigt om renoveringen af og tilbygningen til Hassinghave i V. Hassing, etableringen af nye boliger i Gandrup for sindslidende og udviklingshæmmede samt byggeriet af nye boliger ved Fjordparken i Hals. Nye boliger på vej Slutteligt har Bent Sørensen & Co. i S-lejren også foreslået en pose penge afsat til brug i økonomiudvalget, og mens der skal bruges 220.000 kr. på småombygninger på rådhuset, så får dette udvalg også 500.000 kr. til kontoen for diverse anlæg. Dertil kommer et beløb på 740.000 kr., som økonomiudvalget vil bruge på at skyde ind i Landsbyggefonden - som kommunens del af nye, almennyttige boligprojekter. - Vi vil have bygget nogle flere almennyttige boliger, og mens vi i et stykke tid har tænkt på seks nye boliger i Ulsted, så vil vi som noget nyt også satse på seks nye boliger i Gandrup, fortæller Bent Sørensen, der med hensyn til sidstnævnte er indstillet på afvente den lokale borgergruppes udspil i forbindelse med bymodel-arbejdet for Gandrup og omegn. - Det er generelt set tanken, at vi vil have bygget 12 nye, almennyttige boliger om året, og mens det for små byer som for eksempel Hou og Ulsted vil dreje sig om typisk seks ad gangen, så kunne man i de større byer som for eksempel Gandrup godt komme op på 12 på én gang, slutter Bent Sørensen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...