Børnepasning

S-lejr vil have nye juniorklubber

DRONNINGLUND:Socialdemokraterne i Dronninglund Kommune er klar til igen at arbejde for etableringen af nye juniorklubber i kommunen. Ideen blev i sin tid lanceret af byrådsmedlem Eskild Sloth Andersen (S) forud for kommunalvalget i 2001, men ideen er nu af S-lejren blevet hevet frem på ny. Det sker i forlængelse af byrådets beslutning om, at der i år skal sættes ekstra fokus på håndteringen af de truede børn og unge - så de opdages tidligere og styres væk fra den problemfyldte vej, de er på vej ind på. - Vi vil gerne have skabt et tilbud til dem, der er for store til at gå på fritidshjem, fastslår Eskild Sloth Andersen på vegne af S-gruppen i Dronninglund Byråd. - Vi skal have et alternativ til dét bare at gå hjem til et tomt hus. Det er der nogle, som godt kan, men der er andre, som har godt af at møde andre på samme alder, og som af og til har lyst til at få en sludder med en voksen, fortsætter S-politikeren, der i samme åndedrag peger på, at de nye juniorklubber i første ombæring skulle placeres i kommunens to store byer, Hjallerup og Dronninglund. - Det er dér, at det store behov er, og vi har jo allerede i Hjallerup haft én i HIF’s regi, men på sigt skal også de andre byer med, siger Eskild Sloth Andersen, der har en tro på at kunne få i hvert fald Borgerlisten med på juniorklub-ideen. Eskild Sloth Andersen bemærker videre, at de nye juniorklubber eventuelt kunne etableres i et samarbejde med ungdomsskolen, og han glæder sig i den forbindelse også over, at der fra andre grupper i det lokalpolitiske landskab er blevet tænkt kreative tanker på børn- og ungeområdet. Eskild Sloth Andersen peger her på SF-ideen om en ny skovbørnehave. - Det bakker vi fuldstændigt op om, og det vil også hjælpe til at tage presset af de nuværende daginstitutioner, så vi ikke hele tiden behøver at tænke i kun seks kvadratmeter pr. barn, siger S-politikeren, der også glæder sig, over at Venstrevælgerforeningen i Dronninglund er kommet på banen med et debatoplæg om børn og unge. - Det tyder på, at vi vil kunne finde ud af noget på det her område i fællesskab, slutter han.