Lokalpolitik

S ligger som de har redt

Paul Rode Andersen går i rette med Socialdemokraterne.

Paul Rode Andersen (SF) - går i rette med Socialdemokraternes afgåede formand, Helle Pedersen.

Paul Rode Andersen (SF) - går i rette med Socialdemokraternes afgåede formand, Helle Pedersen.

Socialdemokraterne har kun sig selv at takke for, at partiet mistede borgmesterposten. At partiets formand placerer aben hos SF, er ikke nogen ædruelig analyse af hændelsesforløbet, og hun fører de socialdemokrater, der gerne vil forstå, hvad der skete dagen efter valget, bag lyset. Helle Pedersen glemmer helt, at der på valgnatten blev indgået en S-SF-aftale, men at den socialdemokratiske højrefløj med Jens Hedegaard i spidsen dagen efter undsagde aftalen, hvorefter Socialdemokraterne bag om ryggen på SF indledte forhandlinger med Venstre. Sådan behandler man ikke SF, og derfor ligger Socialdemokraterne, som de har redt. Frem for enøjet at give SF skylden burde det store parti kigge indad og overveje, om det ikke kunne have handlet anderledes. Set med SF-øjne kan Socialdemokraterne takke Hedegaard-fløjen for, at Erik Sørensen mistede borgmesterposten. Hedegaard fik gennemtrumfet forhandlinger med Venstre og ødelagde dermed Socialdemokraternes troværdighed. Man skulle tro, at det gav stof til eftertanke, og at Hedegaard var færdig i partiet, men i stedet er han placeret i de to tungeste udvalg, Økonomiudvalget og Plan – og miljøudvalget! Det rager ikke os andre, hvordan Socialdemokraterne fordeler udvalgsposter, men vi undrer os i SF! Nu kan kommunalvalget efter SF’s opfattelse vist ikke trække mere, og vi ser frem til et konstruktivt samarbejde mellem byrådets partier til gavn for Frederikshavn. Det har kommunen brug for!