Lokalpolitik

S: Mindre bebyggelse på Østre Havn

A. Enggaard får ikke lov til at bygge så mange etagemeter som planlagt

AALBORG:Efter at et samlet byråd havde sunget ¿Jeg plukker fløjlsgræs¿ sammen, blev fløjlshandskerne næsten smidt øjeblikket efter. Allerede da var alle 31 politikere klar over, at Socialdemokraterne ønskede - og ville få - en principiel helhedsplan for Østre Havn sendt tilbage til fornyet behandling i teknik- og miljøudvalget. Da de fem medlemmer af Aalborg Havn A/S¿ bestyrelse (Henning G. Jensen, Mariann Nørgaard, Kaj Poulsen, Tommy Eggers og Ane-Marie Viegh Jørgensen, red.) havde forladt byrådssalen qua deres inhabilitet, tog socialdemokraternes gruppeformand ordet: - Vi ønsker en generel gennemgang af planen, hvor målet er en reduktion af bebyggelsesprocenten. Vi ønsker at lave en plan, der har kvalitet i forhold til fremtiden, sagde Anna Kirsten Olesen blandt andet inden hun sluttede af med at konstatere, at både Det Radikale Venstre og SF bakkede op om forslaget. Venstres Nils Bell åbnede ballet ved at konstatere, at der er god tradition for at sende en sag tilbage til udvalget, hvis der er et ønske om dette. R: Politisk begrundelse - Men jeg tillader alligevel at undre mig, for Socialdemokraterne er rigt repræsenteret i udvalget og i styregruppen har der også været fuld opbakning til helhedsplanen, sagde Venstres gruppeformand. Selvom Preben Pedersen (R) havde accepteret at sende helhedsplanen tilbage, så synes han, at begrundelsen fra Socialdemokraterne var meget detaljeret. - Det undrer mig, at man fører så politisk en begrundelse for tilbagetrækning, sagde den radikale forsyningsrådmand. Ny overlægger Vibeke Gamst (K) havde svært ved at se formålet og synes, at socialdemokraterne er ude på noget af en slingrekurs, men valgte at tage den positive vinkel under sin taletid. - En del af de årsager, I bruger, blandt andet vandudskiftningen, har vi jo fået forklaret af embedsmænd, men okay, vi kan aldrig være grundige nok, så lad os da bare sende den tilbage, sagde den konservative gruppeformand. Henrik Thomsen talte for, at et andet punkt, nemlig planlægningen af Musikkens Hus-området, ligeledes burde være taget ud af dagsordenen, men det blev ved snakken. - Det drejer sig om, hvor vi sætter overlæggeren. Hvis overlæggeren ændrer karakter i det ene område, så påvirker det jo også det andet. Derfor vil vi holde øje med, hvad der sker med planerne for Musikkens hus og det omkringliggende område, sagde kulturrådmanden. Ingen af de to socialdemokratiske medlemmer af teknik- og miljøudvalget, Kristian Schnoor (der ligeledes sidder i styregruppen for Østre Havn, red.) og Lars Bang Jensen, der stemte for helhedsplanen i udvalget, ønskede taletid. Heller ikke Arne Schade (S), der til gengæld glædede sig over, at hans modstand mod helhedsplanen nu er omfattet af hele den 15 mand store socialdemokratiske byrådsgruppe.