EMNER

S næppe klogest

Socialdemokratiet har igen og igen krævet nye vækstpakker og stigende udgifter. Nationalbanken og OECD har afvist forslagene.

De økonomiske Vismænd har været eneste talerør, som Socialdemokratiet har kunnet støtte sig til. Men det er også slut nu. De økonomiske vismænd siger nu, at det ikke længere er relevant at tale om flere vækstpakker. På baggrund af en forsigtig positiv udvikling i den danske økonomi, afviser de behovet for et kriseindgreb i form af en vækstpakke. Det kunne man så forvente fik Socialdemokratiet på nye tanker. Men Helle Thorning-Schmidt afviser at droppe kravet om en ny vækstpakke. Socialdemokratiet mener stadig, der er behov for flere offentlige investeringer. Det på trods af, at økonomiske vismænd skarpt advarer mod at sætte kontrollen med de offentlige finanser over styr. Socialdemokratiet er altså klogere end Vismændene, Nationalbanken og OECD, når det gælder økonomisk politik. Mon dog? Med en ansvarlig og fornuftig økonomisk politik har regeringen handlet med rettidig omhu, da den økonomiske krise ramte Danmark. De mange løbende præcise væksttiltag betyder, at vi kan nu kan se de første positive tegn i den danske økonomi. Det er derfor også med en ansvarlig og fornuftig økonomisk politik, vi skal det sidste stykke ud af krisen. Løsningen er ikke at bruge endnu flere penge på vækstpakker.