S nedlægger nord- jyske arbejdspladser

"Vi vil bevare så mange arbejdspladser i Nordjylland som muligt. Det er der ikke én eneste, der skal være i tvivl om.

" Så klar i mælet var Bjarne Laustsen overfor TV2 Nord 29.11. Anledningen var debatten om regeringens femdobling af NOx-afgiften, og det store tab af nordjyske arbejdspladser, som afgiften vil medføre. I onsdags var NOx-afgiften til afstemning i folketingssalen, og vi Venstre folk havde forventet at Bjarne Laustsen og hans nordjyske kolleger Orla Hav og Rasmus Prehn havde holdt ord og stemt imod forslaget. Alle Venstres folketingsmedlemmer stemte imod, men det kneb gevaldigt for de nordjyske socialdemokrater som stemte ja til en erhvervsfjendtlig afgift, der betyder nedlæggelse af vigtige industrijobs. Vi hører og læser tit, at Socialdemokraterne kæmper for regionens interesser - herunder ikke mindst arbejdspladser - på Christiansborg. I onsdags så vi, og alle nordjyder at det ikke er andet end tomme ord. NOx-afgiften er både uretfærdig og ødelæggende for nordjyske arbejdspladser. I særlig grad Aalborg Portland bliver ramt- faktisk er det den virksomhed som bliver hårdest ramt i hele landet. Og det var ikke gode argumenter der manglede, for at stemme imod afgiften: For det første har Aalborg Portland et meget beskedent reduktionspotentiale. De seneste år har de investeret massivt i miljøteknologi og har reduceret udledningen af NOx med 50 %. I dag lever virksomheden op til EU's normer for bedst mulige teknologi til reduktion af miljøpåvirkninger. En femdobling af afgiften vil altså ikke give renere miljø. For det andet pointerer både Aalborg Portlands ledelse og tillidsrepræsentanter, at det vil være ødelæggende for virksomheden. Virksomheden kæmper hårdt for at få økonomien til at hænge sammen i en tid, der er præget af lav efterspørgsel på grund af finanskrisen. En så markant stigning i afgiften vil betyde fyringer i Aalborg og måske ende med at sende produktionen helt ud af regionen. For det tredje har regeringen end ikke forsøgt at tage hensyn til virksomheden. Udskydelsen af afgiftsforhøjelsen fra 1. januar til 1. juli er ren symbolpolitik - Aalborg Portland bliver stadig ramt lige så hårdt, som ved det oprindelige forslag. For det fjerde kommer statskassen til at miste penge. Virksomheden forventer, at den forværrede konkurrenceevne vil betyde en nedgang i salget på omkring 20 %. Det betyder mindre overskud og dermed mindre skattebetaling, færre medarbejdere og dermed færre borgere som betaler skat, samt færre energi og miljøafgifter. Argumenterne er mange. Vi havde håbet at de nordjyske socialdemokrater ville stå ved deres flotte ord om at, at ville bevare så mange arbejdspladser i Nordjylland som muligt. Desværre for Nordjylland blev hensigtserklæringerne ikke oversat til handling i Folketingsalen. Socialdemokraterne svigtede Nordjylland igen.