Skolevæsen

S: Nej til så store besparelser

Der skal ikke skæres nær så voldsomt på skoler, børnehaver og ældreområdet

JAMMERBUGT:Hvis det står til den socialdemokratiske gruppe i Jammerbugt Kommunes sammenlægningsudvalg, skal der ikke skæres så hårdt i udgifterne til børn, skoler og ældre, som flertallet fra Venstre, DF og lokallisternes Ejler Winkel lægger op til. Hvor flertallet op til førstebehandlingen af bugettet havde fundet frem til 55 mio. kr. i form af besparelser og stordriftsfordele, lægger Socialdemokratiet op til kun at spare 25 mio. kr., oplyser gruppeformand Eva Rytter. - Vi må se i øjnene, at vi ikke kan nå den stabile økonomi i Jammerbugt Kommune i 2007, som vi ønsker, men må tage det over flere år, konstaterede hun på sammenlægningsudvalgsmødet. - Vi ønsker heller ikke at bruge 42 millioner på anlæg, men nøjes med 10-15 millioner i 2007. Vi har brug for at få et overblik over, om det drejer sig om fortsat renovering af de betrængte skoler, for vi prioriterer undervisning og indhold højere end mursten, fastslår hun. Den eneste besparelse på skoleområdet, S-gruppen kan gå ind for, er i lærernes tjenestetid på 3 mio. kr., og på ældreområdet kan der også spares tre mio. kr. som følge af det nye it-udstyr og ændret organisering. På børnehaveområdet går S ind for en besparelse på 1,4 mio. kr., som opnås ved at fastsætte fordelingen af uddannede pædagoger/pædagogmedhjælpere til 70/30 og en normering på 5,04 timer pr. uge pr. barn. Her går flertallet V-DF-T ind for at spare 2,1 mio. kr. ved en lavere normering på 4,95 timer pr. uge pr. barn. - Til gengæld har vi så valgt at stramme op på adminstrationen i rådhusene mv., hvor vi regner med en større rationaliseringsgevinst, forklarer Eva Rytter. Om S-gruppen kommer med deres eget ændringsforslag til budgettets andenbehandling er endnu ikke afklaret, oplyser Eva Rytter. - Det afgør vi på hen over weekenden, når vi ved, om vi får vores ønsker opfyldt.