S: Normering er ikke værdig

Socialdemokraterne vil have en redegørelse af normeringen på plejehjemmene

AALBORG:Socialdemokraterne i Aalborg Byråd kritiserer normeringen på Otiumgården i forbindelse med sagen om overfaldet på en 80-årig plejehjemsbeboer på plejehjemmet. På Otiumgården er der kun en hjælper på vagt om natten til at tage sig af 34 plejekrævende beboere fordelt på tre etager. - Vi vil sige, at de bliver nødt til at lave arbejdsplanerne om. Det kan ikke passe, at der er 34 beboere pr. hjælper, siger byrådsmedlem og medlem af ældre- og handicapudvalget, Mai-Britt Iversen (S). Socialdemokraterne vil ikke acceptere normeringen. - I et velfærdssamfund som vores, så er det ikke værdigt, jeg bliver lidt forarget, siger Mai-Britt Iversen. En nattevagt giver efter partiets mening ikke giver mulighed for at hjælpe på toilet, holde hånd eller yde omsorg for de ældre. - Hvis de ældre vågner om natten og skal tisse, så kan det ikke passe, at de skal have en ble på. Socialdemokraternes tre medlemmer i ældre- og handicapudvalget, Lars Bang Jensen, Mai-Britt Iversen og Anna Kirsten Nielsen forlanger nu en redegørelse for, om der er andre steder i ældreplejen, der har en lige så ringe normering. - I nord har de en højere normering, og jeg ved de går to og to sammen. Det kommer bag på Mai-Britt Iversen, at normeringen ikke er højere på Otiumgården. På spørgsmålet om, hvorfor hun som medlem af ældre- og handicapudvalget ikke selv har gjort noget ved sagen, siger hun, at hun har gjort noget og hentyder til, at hun i forbindelse med vedtagelsen af budgettet sidste år gik som gruppeformand for partiet, fordi hun bl.a. var utilfreds med normeringen på plejehjemmene. Hun ser normeringen på Otiumgården som et bevis på, at hun havde ret.