S ønskede ældreområdet til debat

Ikke enigt byråd bag ældre-besparelser, mener Ole Christensen

BROVST:Socialdemokraternes Ole Christensen ville have besparelserne på ældreområdet, som bl.a. betyder fyring af fem hjemmesygeplejersker, på som et ekstra punkt på det åbne møde i kommunalbestyrelsen i aftes. Men det fik han ikke. Den sag blev i stedet holdt bag de lukkede døre. Ole Christensen ønskede en orientering og debat om besparelserne på ældreområdet samt en orientering og debat vedrørende borgmester Mogens Gades (V) opfattelse af, at det er en enig kommunalbestyrelse, der har taget beslutningen om besparelserne på ældreområdet. - Et flertal på ni i byrådet besluttet ved anden behandlingen af næste års budget ikke at imødekomme ændringsforslagene fra den socialdemokratiske gruppe, og som følge deraf har et flertal besluttet at holde os udenfor budgettet, siger Ole Christensen. - Vi gjorde opmærksom på, at vi kunne accepteret flertalsgruppens indstilling til besparelser, hvis man var parate til at acceptere vores ændringsforslag på omkring 1 mio. kr. i mindre besparelse, ligesom vi var parate til at acceptere flertalsgruppens serviceudvidelser, hvis man ville imødekomme vores ændringsforslag. Men det ville flertallet ikke. - Derfor står vi helt uforstående overfor borgmester Mogens Gades påstand om, at det er en enig kommunalbestyrelse, der har truffet beslutningen om besparelsen på ældreområdet, siger Ole Christensen. Ole Christensen sagde i byrådssalen, at Mogens Gade i både tv, radio og NORDJYSKE har givet udtryk for, at det var en enig kommunalbestyrelse. Derfor ønskede han det ekstera punkt behandlet på det åbne møde.