S ønsker uændret skat

Socialdemokrater vil gerne være med til besparelser

Lokalpolitik 16. september 2002 08:00

BROVST: Det er nødvendigt at stramme op på omkostningerne, også mere end det der er sket i det budgetforslag, som ligger fra et flertal i økonomiudvalget. Det vil vi gerne være med til, men vi vil ikke være med til at skære ned på vores service og så samtidigt sætte skatten ned. Derfor ser det nu ud til, at det bliver rendyrket blokpolitik og ideologi, der skal styre Brovst Kommune fremover. Vi havde gerne set lidt sund fornuft og pragmatiske løsninger, hvor vi kan tale os til rette om de fleste beslutninger. Ordene kommer fra Ole Christensen, gruppeformand for socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen. - I år har vi fået 2,4 mio. kr. som særligt vanskeligt stillet kommune. Hvordan kan vi være særlig vanskeligt stillet kommune, når vi kan sætte kommuneskatten ned? Hvordan vil det mon fortolkes i Indenrigsministeriet og i andre kommuner? Ole Christensen medgiver, at økonomien i Brovst Kommune er rettet op. En kassebeholdning ved udgangen af i år på mere end 31 mio. kr. kroner taler for ham sit tydelige sprog. Dertil kommer yderligere i løbet af næste år et provenu ved ombygningen af Møllegården på 8,5 mio. kr. - Økonomien er tilsyneladende rettet så meget op, at et flertal i økonomiudvalget bestående af Venstre og Liste T mener, at skatten kan sættes ned med 0,3 procentpoint. Selvom vi har en god kassebeholdning, er det imidlertid den daglige drift, der afgør, hvordan økonomien på længere sigt hænger sammen. Kræver opmærksomhed Han mener, at økonomien fortsat kræver den allerstørste opmærksomhed. Omkostningerne stiger mere end indtægterne. Indtægterne stiger fra 2002 til 2003 med ca. 13 mio. kr. og udgifterne med ca. 25 mio. kr. - En ganske uholdbar situation, som jo også betyder, at det råderum, der blev skabt ved høj skat og besparelser gennem de sidste par år, allerede er væk. Der skal efter vores opfattelse være et råderum hvert år på 5-10 mio. kr. til anlæg, driftsudvidelser, uforudsete omkostninger m.v. Er der ikke det, bliver vi nødt til at tage af kassen, og en dag vil den være tom. Det er vi nogle, der har prøvet, og det ønsker vi bestemt ikke at prøve igen. For Ole Christensen tyder det på, at Venstre og Liste T stræber efter, at kommunen allerede efter udgangen af året er på vej tilbage til den situation, vi oplevede år efter år, da Venstre sidst havde borgmesterposten. - Nemlig at der ikke er plads til noget som helst i driftsbudgettet. Det betyder, at vi igen hvert år skal skære i driften og det til trods for, at vi ikke har nogen særlig høj service i Brovst Kommune. Det er ideologi, kortsynethed, manglende overblik og en filosofi om at alt kan gøres, når bare man har et flertal. Ole Christensen fortæller, at da socialdemokratiet med støtte fra Skovsgård- og Tranum-listen havde flertallet i kommunalbestyrelsen, var dette flertal enige om, at skatten skulle sættes op. - Vi påtog ansvaret, således at der blev et spillerum og kassen blev restitueret. Vi er nervøse for, at vi er på vej tilbage til tiderne, hvor vi år efter år skal igennem nedskæringer for at få driften til at hænge sammen. - Vi ønsker ikke her og nu at kommentere de konkrete forslag i flertallets indstilling efter økonomiudvalgets første behandling af budget 2003. Vi afventer den økonomiske spillerumsopgørelse, således at vi kan få et samlet overblik over, hvordan tingene hænger sammen i 2003 og i overslagsårene. Herefter vil vi i den socialdemokratiske byrådsgruppe komme med yderligere kommentarer til oplægget.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...