S og DF: Efterlønnen skal bestå

Der var enighed mellem DF og S da, da formanden for Dansk Industri Aalborg, Peter Rindebæk, på den nordjyske åbningsdebat ville have politikerne til at kigge på reglerne for efterløn og dagpenge.

Enigheden mellem Bent Bøgsted (DF) og Bjarne Laustsen (S) stod støbt i jernbeton, da formanden for Dansk Industri Aalborg, Peter Rindebæk, på den nordjyske åbningsdebat ville have politikerne til at kigge på reglerne for efterløn og dagpenge. Rindebæk frygter nemlig for manglen på arbejdskraft: - I snakker om en ny Limfjordsforbindelse. Men hvem skal bygge den? ville han vide. - Vi har givet virksomhederne en række muligheder. Det vil ikke være rimeligt at lave det om, før vi har set, om det virker. Jeg synes, at virksomhederne skal se på de tiltag, vi allerede har lavet, sagde Bent Bøgsted om efterlønnen. Dagpengereglerne afviste han blankt at ændre på. Bjarne Laustsen så heller ingen grund til at ændre på efterlønnen: - Jeg håber, I har bemærket, at jeg er helt enig med Helle Thorning-Schmidt om det. Til gengæld vil han gerne lave regler, der giver efterlønnere og førtidspensionister mulighed for at tjene mere ved siden af. Den politiske afstand til Jakob Axel Nielsen (K) og Marianne Jelved (R) målte 10.000 favne: - Jeg kan desværre ikke gøre Peter Rindebæk glad, selv om jeg gerne vil. Vi er nødt til at se på dagpenge, efterløn og skat, men jeg er bange for, at der skal en krise til, før det sker. Den krise har ikke indfundet sig, erklærede Jakob Axel Nielsen. Han blev bakket op af Marianne Jelved (R), der efterlyste en helt ny skattestruktur. Og Torsten Schack Pedersen (V) pegede også på, at skattesystemet står over for en række udfordringer. Brug for specialister Peter Rindebæk fik også sagt, at de ledige, der er, ikke har de nødvendige kvalifikationer. Der er brug for specialister, mente han. Han fik svar på tiltale af Ole Vagn Christensen (S): - I arbejdsgivere vil jo ikke have de svageste. Det største problem i Danmark er det, vi ikke bruger penge til, for eksempel voksenlærlinge. Niels Sørensen fra 3F Midtfjord fulgte trop: -Ikke alle kan have de samme kvalifikationer, og en masse mennesker bliver tilsidesat. Ikke flere hænder Tina Nedergaard (V) og Pernille Vigsø Bagge (SF) pegede begge et andet problem, der koster mange hænder: Sygdom og stress holder mange væk fra arbejdsmarkedet. - Samtidig ser vi, at kommunerne bruger færre penge på sundhedsfremme, supplerede Flemming Møller Mortensen (S) bekymret. En stribe af politikerne ville vente med at snakke skattereform, til skattekommissionen er kommet med sit bud. - Men vi skal huske, at dem, der betaler topskat, også er dem, der arbejder mest. Hvis skatten bliver lavere, så vil mange af dem arbejde mindre og få det samme ud af det. Det giver altså ikke flere hænder, sagde Pernille Vigsø Bagge.