Lokalpolitik

S og R fortjener at få et 03 i reformdrøftelser

Regeringen har efter forgæves forhandlinger med Socialdemokratiet og Det radikale Venstre indgået en fremtidssikret reform af den danske offentlige sektor med Dansk Folkeparti.

Aftalen bygger imidlertid på de tidligere forhandlinger med S og R. Indholdet i aftalen er således bredt, selv om de to oppositionspartier valgte at forlade forhandlingerne for at føre valgkamp netop som de sidste elementer i reformen var ved at være på plads. Reformen tegner imidlertid godt for borgerne. Den offentlige sektor vil fortsat bestå af tre forvaltningsled, men kun to får mulighed for at udskrive skat. Kernen i reformen er nye større og stærkere kommuner. En række opgaver decentraliseres nemlig fra det nuværende amtsniveau til kommunerne. Flere opgaver rykker således tættere på borgerne, og vi sikrer, at der er én indgang til den offentlige sektor, så den enkelte person ikke bliver kastebold mellem forskellige enheder. Desuden skabes nye regionale udviklingsdynamoer. Regionerne får ansvaret for sundhedsvæsenet og skal sammen med kommunerne udstikke retningslinjer for regionens udvikling. Udviklingsplanerne skal være en samlet vision for regionens udvikling vedrørende natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udviklingen i regionens udkantsområder og landdistrikter. Endelige skabes der også bedre sammenhæng mellem de forskellige offentlige tilbud. Det gælder f.eks. sammenhæng og mulighed for samarbejde mellem ungdomsuddannelserne, da de vil få sammenlignelig struktur og finansiering. Indholdet i reformen skaber fundamentet for en stærkere offentlig sektor til fordel for os alle. I forlængelse af strukturreformen vil regeringen fremlægge forslag til en udligningsreform, som sikrer at midlerne følger opgaverne. Når kommunerne således overtager en række opgaver, så overtager de også midlerne. Det er såre simpelt. Der er derfor ikke grund til bekymring. Bjarne Laustsen, S (29.6.) og andre socialdemokrater har imidlertid bekymret sig ganske meget i pressen i de seneste dage. Det er selvfølgelig kedeligt for Socialdemokraterne, at vi fjerner en mulighed for at udskrive flere skatter, men bortset fra dette har S kun en eneste grund til bekymring, nemlig at det som Danmarks næststørste parti hellere vil føre valgkamp end at tage et ansvar for den helt nødvendige modernisering af det danske samfund. Som landsholdets deltagelse i EM, lagde de to oppositionspartier godt ud i reformdrøftelserne, men uanset undskyldningerne står resultatet klart: de sluttede med et sølle 03.