S og R frygter nye skævvridninger

KØBENHAVN:Frygten for yderligere skævvridning af landet vil i dag få både Socialdemokraterne og radikale til at gå hårdt til regeringen, når den årlige regionalpolitiske redegørelse i dag kommer til debat i Folketinget. Den radikale Ole Glahn mener, at regeringens politik skader landsbyerne og udkantsområder: - Det er vigtigt, at sørge for, at der også om dagen er liv i landsbyerne. Her er hjemmearbejdspladser, noget som man må se på. F.eks. kunne man overveje i landsbyerne at etablere huse, hvor nogle i fællesskab kunne have hjemmearbejdspladser. Økologisk landbrug er også noget, man kunne støtte, siger Ole Glahn. - Når vi taler om udkantsområder, så må vi vurdere, hvad der bedst kan fungere der, og så få det placeret, hvor det er fornuftigt, siger socialdemokraten Jens Peter Vernersen. Han mener, at f.eks. placeringen af en social institution i et udkantsområde kan have regionalpolitisk betydning, ligesom han peger på, at mulighederne for alternative erhvervsmuligheder bl.a. inden for landbrug bør understøttes. - Det kan f.eks. være støtte i form af at man skubber til en udvikling af landbrug, hvor man satser på kvalitetsfødevarer. Her er det vigtigt at fjerne restriktioner, så det er let for ny virksomheder at starte op, siger Jens Peter Vernersen. Han forudse, at kommunalreformen vil give nu former for centralisering: - Der vil ikke ske de store ændringer for København, Odense og Aalborg. Men der vil andre steder komme ny former for centralisering eksempelvis omkring Viborg og Vejle. Lempeligere regler for etablering af erhvervsvirksomheder er for regeringspartiet Venstre et vigtigt middel til at fremme regional udvikling. - Vi har gennem mange år været gode til at lave begrænsninger i lovgivningen, og det er en udvikling i modsat retning, der er brug for. Staten skal fastlægge nogle rammer, og der er sket en del. Således ser vil flere steder, at det er blevet lettere at etablere erhverv i nedlagte landbrug. Det at få fjernet begrænsninger er vigtigere end kunstige tiltag. I sidste instans er det befolkningen i en landsby, der selv afgør, om man vil bevare egen brugs og eget forsamlingshus, siger Venstre-medlemmet af Folketingets kommunaldudvalg Leif Mikkelsen. Han ser de vækstfora, som strukturreformen lægger op til, som afgørende for den fremtidge regionale udvikling: - Mange af de ny kommuner, der opstår efter kommunalreformen er begyndt at interessere sig for, hvordan den fremtidige erhvervsudvikling skal være, og det er jo lokalt, at man ved, hvor skoen trykker. Samtidig får vi med reformen en ny struktur, hvo rene land- og rene bykommuner forsvinder, siger Leif Mikkelsen.