S og R uenige om de ældre

Mens R vil fjerne efterløn og aldersrelaterede ydelser, vil S ikke forringe forholdene for de ældre

Bliver der valg i morgen, kan de ældre ende med at blive endnu en kastebold mellem Socialdemokraterne og de radikale. Igår fremlagde begge partier deres bud på en finanslov, og mens de radikale vil gøre op med de aldersbetingede ydelser, nægter Socialdemokraterne at forringe forholdene for de ældre. Mere præcist ønsker de radikale at udfase efterlønnen senest fra år 2015, blandt andet skal statstilskuddet til efterlønneres ATP-opsparing fjernes allerede fra næste år. Derudover skal det være slut med at få lukrative boligtilskud, ældrecheck mimrekort, licensrabat og indefryse ejendomsskatter, blot fordi man er fyldt 65 år. - Vi skal væk fra det der ældrecheck-cirkus og koncentrere os om de vigtige ældretilskud, som er afhængige af den enkeltes indkomst og ikke en bestemt alder, siger finansordfører Morten Helveg Petersen og peger på, at alle pengene skal gå til at hæve det indkomstafhængige pensionstillæg i stedet. Mens Socialdemokraterne er villige til at omlægge ældrechecken, afviser Mogens Lykketoft på det kraftigste, at der kan blive tale om at pille ved efterlønnen og de aldersrelaterede ydelser. Han kalder det uhensigtsmæssigt at røre ved efterlønnen, inden reformen fra '98 for alvor har fået lov at virke. Derfor vil den ikke være til diskussion i næste valgperiode, lover han. Og den radikale ide med at ændre på de aldersrelaterede ydelser vil ramme nogle af de svageste pensionister, mener Lykketoft. - Vi ved, at nogle i gruppen er meget afhængige af en bestemt ydelse, som eksempelvis boligydelsen, så derfor skal man passe meget på med at røre de ydelser, siger han. De radikale ideer falder i mere modtagelig jord hos de konservative, som deler målsætningen om at fjerne efterlønnen. - Det er bestemt forslag, som er værd at overveje, siger finansordfører Lars Barfoed. Partierne får mulighed for at lufte deres uenighed, når regeringens finanslovsforslag i dag er til førstebehandling i folketingssalen.