S og R vil se flere boliger til de svage

KØBENHAVN:De årlige aftaler mellem stat og kommuner skal ikke blot handle om økonomi, børn og ældre, men også presse kommunerne til at opføre blandede boligkvarterer, hvor der er billige lejeboliger og plads til de svage grupper på boligmarkedet. Det mener de Radikale, Socialdemokraterne og SF, der er bekymrede over den voksende sociale opsplitning i boligområderne: - Spørgsmålet om en helhedsorienteret by- og boligpolitik må blive en del af kommuneaftalerne. Det ærgrer os, at vi ikke har sikret en bedre blanding af parcelhuse og lejeboliger. Der bør i alle kommuner være et varieret boligudbud. Der bliver et behov for lejeboliger, når der er skilsmisser, og når unge skal have en bolig, siger den radikale partileder Marianne Jelved til Ugebrevet A4. Synspunktet deles af Socialdemokraterne, som vil presse de velhavende parcelhus-kommuner til at opføre alment byggeri. Men holdningen i Kommunernes Landsforening (KL) er afvisende. Formand Ejgil W. Rasmussen (V) mener, at der i landet som helhed er lejeboliger nok, og at et krav om nybyggeri af lejeboliger i alle kommuner vil være virkningsløst over for ghettoproblemerne. - Det er i hovedstadsområdet, presset er størst, men her er mange af kommunerne i forvejen fuldt udbygget, påpeger han. /ritzau/