Skattepolitik

S og SF vil gøre det dyrere

Det bliver dyrere at være dansker, hvis det som flere meningsmålinger tyder på ender med et regeringsskifte efter næste valg.

Det står klart efter Socialdemokratiets og SF’s hurtige exit fra skatteforhandlingerne, hvor de to partier pure afviste at skrive under på skattestoppet, men i stedet ville forbeholde sig retten til at hæve skatterne efter næste valg. Ansigtsudtrykkene på Villy Søvndal og Helle Thorning Schmidt mindede mest af alt om et granatchok, da de kom ud efter en times forhandlinger i Finansministeriet. De kan undre, at de to partiledere kan lade sig sådan overraske af regeringens krav om et fortsat skattestop i betragtning af, at de begge havde rost Carsten Kochs skatteudspil og i betragtning af, at der i regeringsgrundlaget udtrykkeligt står, at skattestoppet skal videreføres, når der er indgået en aftale om en skattereform. Hvad havde Villy Søvndal og Helle Thorning egentlig forestillet sig? Regeringen har flertal bag sit skattestop. Skulle den så bøje sig i støvet for et rødt mindretal med en endimensional dagsorden om at vælte den siddende regering. Skattestoppet har skabt tryghed i befolkningen. Under Poul Nyrup hævede den fhv. skatteminister Ole Stavad i gennemsnit skatterne en gang om måneden. Igennem mere end ni år kunne ingen boligejer sove trygt om natten i bare frygt for, at der næste morgen ville dumpe en ny rudekuvert ind fra skatteministeriet. Venstre og Konservative har gjort op med den socialdemokratiske skattepolitik. Lige som Poul Schlüter i 1982 gjorde op med den socialdemokratiske devalueringspolitik og skabte grundlaget for den økonomiske genopretningspolitik har VK-regeringen med skattestop og skattelettelser skabt grundlaget for en historisk vækstperiode, der har ført til den laveste arbejdsløshed nogen sinde. Finanskrisen har ramt den globale økonomi med USA i spidsen og trods de gode viljer, kan vi Danmark hverken ophæve tyngdekraften eller gå på vandet. Ledigheden stiger og boligpriserne og bolighandlen er presset. I stedet for at surmule burde Villy Søvndal og Helle Thorning hellere glæde sig over, at vi denne situation har økonomiske ressourcer til at handle. De burde glæde sig over, at der er råd til at gennemføre en skattereform, der stimulerer det private forbrug, og at regeringen også har sparet penge sammen til at kunne øge det offentlige forbrug til gavn for ikke mindst bygge- og anlægssektoren. Villy Søvndal og Helle Thorning har kategorisk afvist at medvirke til ufinansierede skattelettelser. De kalder det uansvarligt. Lad mig blot minde om, at da regeringen i foråret 2004 gennemførte skattelettelser for små 10 mia. kr. var det for at undgå den økonomiske lavkonjunktur, som havde ramt vores nabolande. Det lykkedes. De ufinansierede skattelettelser havde den tilsigtede effekt. De skabte ny beskæftigelse og gav flere penge i statskassen. Når Villy Søvndal og Helle Thorning Schmidt nu igen siger nej til skattestop og skattelettelser kan man derfor have dem mistænkt for, at de reelt slet ikke ønsker at stoppe stigningen i arbejdsløsheden og bringe dansk økonomi på fode igen. Dermed er det så som så med Villy Søvndals såkaldte ansvarlighedslinje. SF ønsker dybest set ikke at videreføre den nuværende samfundsmodel. Partiet er grundlæggende et socialistisk-marxistisk parti, hvis politiske mål for Danmark er "en revolutionær proces, hvor et flertal i befolkningen gradvist afskaffer kapitalismen." Med en sådan ordlyd i sit politiske program er det indlysende, at SF ikke kan støtte hverken skattestop eller skattelettelser. Derfor er der heller ingen grund til at Villy Søvndal spiller overrasket eller fornærmet over at blive mødt med regeringens ønsker om at give borgerne større frihed og råderet over deres egne penge. SF vil et helt andet samfund.