Aalborg

S og V enige om specialområdet.

Læserbrev

Lars Møller (V) Borgmesterkandidat Foto: Corbiz, Frederikshavn

Lars Møller (V) Borgmesterkandidat Foto: Corbiz, Frederikshavn

I lørdags udtalte Rådmand i Aalborg Mai-Britt Iversen (S) i Nordjyske, om unge med svære psykiske og sociale problemer: ”Væksten i antallet af sager har tvunget os til at undersøge, om vi kan finde billigere løsninger” og ”at billigere løsninger ikke pr. automatik er dårligere. Ny forskning viser, at det tit er rigtig godt ikke at anbringe en ung med problemer så langt fra hjemmet, at alle bånd, også til sportsklubber og venner, brydes.” Det er V-politik! En tidligere indsats, tæt ved hjem og netværk er det optimale for den unge. Men også for kommunens økonomi. V i Frederikshavn vil opprioritere en tidlig indsats! Sundhedsplejersker, lærere m.v. skal ha bedre mulighed for at reagere på begyndende problemer.