Lokalpolitik

S og V er på kollisionskurs

Klimaet mellem byrådets to store grupper på frysepunktet

Anders Broholm (V): - Vi har ikke rekorden. Den tilhører Socialdemokraterne...

Anders Broholm (V): - Vi har ikke rekorden. Den tilhører Socialdemokraterne...

FREDERIKSHAVN:Valgdatoen rykker hver dag tættere på, og det politiske slagsmål på de rygende ruiner af den kollapsede store plan om privatisering af Forsyningen tager til i styrke. Onsdag helt absurd i en tilsyneladende banal sag om opløsning eller ikke af den tværfaglige politiske styregruppe på skoleområdet. SF's Paul Rode Andersen og Venstres Anders Broholm, der begge sidder i B&U-udvalget, havde slået hovederne sammen og foreslået, at styregruppen nedlægges, nu da den store plan ikke længere eksisterer. Skolepolitik bør ligge i fagudvalget, der har ekspertisen og den faglige indsigt, lød argumentet. Hvem løber fra hvad? Men det handlede vist om noget helt andet. Socialdemokraterne var voldsomt pikerede over alliancen mellem SF og Venstre, og det udviklede sig til et verbalt kapløb om, hvem der har rekorden i disciplinen forligsbrud. - Principperne for god forhandling er ikke overholdt. Vi havde en aftale med venstre og derfor er det et spørgsmål vi bør drøfte i forligskredsen, sagde Birthe Marie Pilgaard (S). Borgmester Erik Sørensen talte om "populisme og en ubehagelig måde at samarbejde på", men fik svar på tiltale af Anders Broholm: - Vi har ikke rekorden, når det gælder om at rende fra et forlig. Den tilhører Socialdemokraterne, der lancerede Den Store Plan, mens vi forhandlede forlig om skolestrukturen. Dét var dårligt samarbejdsklima. Det her er vand ved siden af, sagde Anders Broholm. Birthe Marie Pilgaard erkendte, at styregruppen ikke har mere at arbejde med her i foråret og derfor er gået i hvile. Lars Møller og Hans Jørgen Kaptain (V) undrede sig over reaktionen fra Socialdemokraterne. - Da Den Store Plan faldt, sagde borgmesteren, at alle var fritstillet, så det kommer helt bag på mig, at vi støder nogen. Jeg troede, det var en formalitet, sagde Lars Møller undskyldende. Venstre og SF fastholdt deres forslag, men det blev stemt ned af S, de konservative og Liste T - så den arbejdsløse tværpolitiske styregruppe overlevede. Spørgsmålet er hvor længe og til hvad?