Lokalpolitik

S-ordfører: - Der bliver ikke plads til visionerne

Stram statsstyring skaber bekymring i Dronninglund Byråd

DRONNINGLUND: - Det var et ægte afviklingsbudget, der blev lagt på bordet. Sådan lød konklusionen fra Socialdekoraternes gruppeformand og politiske ordfører, Peer Thisted, da byrådet i denne uge behandlede en sag om den kommunale økonomi på landsplan. Her er der mellem regeringen og KL blevet indgået en opfølgende aftale, efter at landets kommuner samlet set ikke formåede at overholde den oprindelige kommuneaftale for 2005, og mens den opfølgende aftale ikke får nogen direkte betydning for Dronninglund Kommune, så slog Peer Thisted fast, at Dronninglund Kommune får det svært i forhold til 2006-budgettet. Her henviste Peer Thisted til sidste uges KL-delegeretmøde, hvor kommunernes repræsentanter blev præ-senteret for det i indledningen omtalte "afviklingsbudget" fra regeringens side. - Vi har samtidig fået at vide, at vores vækst kun må stige med 0,5 procent, fortsatte Peer Thisted. - Det er som udgangspunkt 30 mia. kr. til fordeling i landets kommuner. Problemet er så bare, at de fleste af disse penge allerede er forsvundet. Der er således gået ni mia. kr. til skattelettelserne i 2004 og 10 mia. kr. til en forbedring inden for forskningen, tilføjede han og fortsatte: - Det er selvfølgelig godt at bruge penge på forskning, men når regeringen samtidig har lovet, at forældrebetalingen fra 2008 kun skal være på 25 procent - så bliver der altså midt i kommunesammenlægningerne slet ikke plads til visionerne. Hertil svarede borgmester Mikael Klitgaard (V), at det ganske rigtigt er "beklageligt", at regeringen allerede på forhånd har "hjulpet" kommunerne med at bruge af det omtalte råderum på 0,5 procent i 2006. - Men derudover er visioner også mange ting. Der kan godt tænkes visionært inden for de rammer, som vi allerede har, tilføjede borg-mesteren.