Socialforsorg

S på retræte i slagsmål om frit valg

Beboere i ældreboliger får alligevel lov at beholde deres private hjemmehjælp

FREDERIKSHAVN:Protester mod afskaffelse af frit valg mellem kommunal hjemmepleje og private leverandører for en gruppe ældre, fører nu til, at Socialdemokraterne ændrer kurs. Et flertal i byrådet har tidligere besluttet at afskaffe det frie valg for beboere i 300 ældreboliger, hvoraf de fleste ligger i Skagen. Det sker ved at ændre ældreboligernes status til plejeboliger, hvor det er kommunen, der yder hjælp. Socialudvalgsformand Birgit Hansen (S) siger, at hun vil foreslå, at de beboere, som allerede bor i ældreboliger kan fortsatte med at benytte privat hjælp. - Så kan de beholde den hjemmehjælp, de har nu, og den tryghed, som følger af det. Det skal gælde indtil de fraflytter boligen eller til de ikke er her mere. Derefter overgår deres boliger til at være plejeboliger, hvor kommunen yder hjælpen, siger Birgit Hansen. Hun siger, at både hun og borgmesteren har modtaget mange protester både på telefon og pr. brev, og at de selvfølgelig har gjort indtryk. - Vi har bestemt ikke noget ønske om at skabe utryghed blandt de ældre. Forslaget om gradvis ændring af ældreboliger til plejeboliger er sikret flertal. Birgit Hansen oplyser, at hendes egen gruppe på 15 står bag og at i hvert fald socialudvalgsmedlem Steen Jørgensen (UP) vil støtte det. Dermed er flertallet i hus.