Skattepolitik

S parat til at løbe fra ansvar

”Stik imod det socialdemokratiske værdiggrundlag, et tiltag, partiet kun accepterede for at tiltrække flere vælgere”.

Sådan beskriver den tidligere politiske ordfører, Lotte Bundsgaard tilblivelsen af det det socialdemokratiske skattestop. Det overrasker mig dog ikke, da vi jo ofte har set S vende på en tallerken, men jeg har dog sjældent set det beskrevet så direkte, og så endda fra partiets egen ledelse. Meget eksplicit beskriver hun, hvad der gik forud af strategiske overvejelser før Socialdemokraternes kunne acceptere skattestoppet. Hvad har partiet så ellers gennemført af politiske milepæle udelukkende med vælgertiltrækning som eneste omdrejningspunkt? Det bekræfter desværre en fordom om, at socialdemokratiets ledelse i virkeligheden kun har fokus på den lette løsning, nemlig skatteopkrævning. Har man ikke visioner eller andre ideer til at skabe vækst i den offentlige sektor, så er socialdemokraterne ikke blege for at trykke på skatteudskrivningsknappen. Man kan så blot gætte sig til, hvordan kursen bliver lagt, næste gang der er lavvande i medlemstallet. Det er som bekendt ingen kunst at love guld og grønne skove. Kunsten ligger i at gennemføre det, man lover. Og dér har vælgerne i forvejen dårlige erfaringer med Socialdemokratiet. Her tænker jeg på tiden under Nyrup-regeringen, hvor man stort set på månedsbasis indførte nye skatter og afgifter. Derudover har socialdemokraterne længe forsøgt at sætte et modsætningsforhold mellem velfærd og skattelettelser. En helt forkert konklusion. Der er ikke et modsætningsforhold mellem skattelettelser og velfærd, snarere tværtimod. Det er bydende nødvendigt at gøre det mere attraktivt at arbejde, og mere attraktivt at yde en ekstra indsats. Det er nemlig forudsætningen for, at vi får råd til den bedre velfærd, som alle gerne vil have. Udtalelserne fra Lotte Bundgaard viser blot, hvad vi konservative altid har vidst: At Socialdemokraterne ved først given lejlighed vil hæve skatterne og løbe fra det ansvar de i sin tid gav vælgerne.