S-politik skal være mere synlig

TERNDRUP:Den socialdemokratiske politik skal gerne synliggøres mere, og flere socialdemokratiske visioner skal frem til vælgerne, så de kan se, at der er en forskel den dag, krydset skal sættes. Sådan lyder meldingen også fra partiforeningen i Bælum-Solbjerg-Terndrup, som forleden holdt generalforsamling. Et tilsvarende budskab sendte Socialdemokraterne i Skørping Vest på deres generalforsamling for nylig. Her mente man oven i købet, at partiets byrådsmedlemmer måske er for "pæne". I den østlige partiforening var generalforsamlingen også kritisk over for tacklingen af sagen på Terndrup Ældrecenter. - Det giver ingen arbejdsglæde i et i forvejen hårdt og stressende arbejde, som det er at arbejde i ældreplejen, hedder det i pressemeddelelsen fra Hanne Koch, som fortsat er partiforeningsformand. Frit valg på ældreområdet sætter fokus på kvaliteten på området, men så har de lokale socialdemokrater heller ikke mere til overs for den borgerlige mærkesag. De er bange for, at ordningen giver mere bureaukrati, og at hjemmehjælpen bliver dyrere. I øvrigt glæder S-bestyrelsen sig over, at de lokale medlemmer gerne vil diskutere politik, og derfor vil man holde flere medlemsmøder i netop denne byrådsperiode, "hvor vælgerne har sammensat et byråd, der gør det svært at arbejde ud fra en politisk grundholdning". Generalforsamlingen kunne ikke mønstre den store modstand mod eventuelle kommunesammenlægninger i fremtiden, og man vil gerne ruste sig til næste valg ved allerede nu at se på kandidatemner i forhold til en større enhed. Folketingsmedlem Arne Toft, Arden, bidrog til debatten med en landspolitisk orientering. Socialdemokraterne i Bælum-Solbjerg-Terndrup valgte Tove Christensen til ny kasserer og Britta Glaargård til nyt bestyrelsesmedlem, efter at kasserer Ulla Jæger og bestyrelsesmedlem Preben Jæger ønskede at holde en pause efter mange år. Foruden formand Hanne Koch består bestyrelsen også af uddannelsessekretær Allan Rank og Anne Lunøe, Niels Erik Nielsen og Poul Lind Pedersen. Søren Nielsen, Allan Busk og Søren Lunøe blev genvalgt til suppleanter. Byrådsmedlem Henrik Christensen blev valgt til ny revisor sammen med Lisbet Jakobsen, og Caterina Madsen og Erik Lassen blev valgt til revisorsuppleanter. Hanne Koch og Anne Lunøe blev udpeget til bestyrelsen i S-fællesledelsen i Skørping Kommune.