S-politik spiller fallit

Socialdemokraten Ole Vagn Christensen (O.V.C.) er et studie værd. Igen i søndags (26.7.) er det Socialdemokraternes forslag om en højere skat, som O.V.C. forsøger at forsvare. Det er bare ikke så nemt – for det er et skidt forslag.

For det første er det jo notorisk forkert, at det danske samfund bliver fattigere ved, at skatten sættes ned på arbejde. Tværtimod bliver vi rigere, fordi vi ganske enkelt laver mere. For det andet er regeringens skattelettelser ikke ufinansierede, som O.V.C. ellers påstår – de finansieres krone for krone af stigninger i de grønne afgifter mv. På lidt længere sigt vil skattesænkningen endda give en stigning i statens indtægter. For det tredje har Helle Thorning-Schmidt denne sommer barslet med en ny topskat for derved at sikre sig, at ingen længere får noget ud af at få en god idé, kæmpe hårdt for den og se den lykkes. Forslaget er nemlig intet andet end populisme, der vil gøre Danmark fattigere. Jo, det lyder da nemt og fristende, at det bare er ”de rige”, der skal betale, men hvad Socialdemokraterne glemmer er, at i dag er det nemt at flytte – også til udlandet. Og verdens højeste skattetryk – og jo, det er det danske jeg taler om – medfører, at der dagligt udvandrer veluddannede danskere til lavere beskattede himmelstrøg. For det er jo ingen hemmelighed, at det er de personer, der får de gode idéer, der flytter – de personer der kan skabe mange arbejdspladser i Danmark Så vil Socialdemokraterne virkeligt forhøje verdens i forvejen højeste skattetryk og dermed sikre sig, at den danske velfærd flytter til udlandet? Er det virkelig måden, hvorpå Socialdemokraterne vil sikre et Danmark i fortsat udvikling? Svaret er, at socialdemokratisk skattepolitik er gået fallit og partiet ikke aner hvad dette vil. I 2005 gik partiet til valg på, at mellemskatten skulle afskaffes – se blot på side 17 i udspillet ”MadeInDanmark”, senere har det ikke været til at finde ud af, om partiet gik ind for skattestoppet eller ej, om S ville have et skatteloft eller ej, om hvilke skatter og afgifter der igen skal stige, hvis Thorning kommer til. Kun én ting kan vælgerne åbenbart vide sig sikre på: Skatten stiger med en S-regering. Endelig er forslaget om den nye topskat allerede helt uaktuelt. De radikale, der jo på formandens foranledning næsten har meldt sig ind i socialdemokratiet og skal lægge mandater til en eventuel S-regering, HAR på forhånd undsagt udspillet! Så kære Ole Vagn – jeg er meget glad for din håndfaste udmelding om socialdemokratisk skattepolitik. Problemet er jo bare, at vi andre ikke kan vide, om det også er jeres politik om et halvt år. Dernæst er jeres forslag jo med til at sende danske arbejdspladser ud af landet og gøre Danmark fattigere – er det virkelig det svar, S har til nutidens unge – at de skal arbejde mere i fremtiden, fordi Socialdemokraterne hellere vil komme med utidssvarende forslag end lave virksomme reformer af det danske samfund?