Lokalpolitik

S-profil: - Sig ja til Dronninglund

KOMMUNALREFORM:28. september skal der stemmes, om Hals Kommune skal sammenlægges med Dronninglund eller indlemmes i Aalborg Kommune. Min mening om en sammenlægning er, at de mange penge kunne være brugt meget bedre på andre ting, og hvem der skal betale, kan vi ikke få svar på. Men én ting er sikkert: Der er kun den danske befolkning til at betale via skatten. Jeg så helst, at vi fortsat kunne være os selv, men som det er lagt op, er dette urealistisk. Derfor anbefaler jeg en sammenlægning med Dronninglund. Hals og Dronninglund kommuner har i dag henholdsvis fem og seks bysamfund, som efter en sammenlægning stadig vil blive udviklet, hvorimod der ved en indlemmelse i Aalborg Kommune kun vil ske en udvikling i maksimalt et af vores bysamfund. Vi har nemlig af medlemmer af Aalborg Magistrat fået at vide, at de udpeger en by i de forskellige områder, og at det er dér, at udviklingen vil ske. Hvor det er mindre kommuner, der kommer sammen med en stor kommune, er det derfor især de mindre bysamfund, der vil blive taberne. Ved en eventuel sammenlægning med Dronninglund vil der blive valgt et nyt byråd i november 2005 på et endnu ikke bestemt antal medlemmer, som vælges i de to kommuner. Hvordan fordelingen vil blive, vides ikke, men det vil sikkert blive en noget nær lige fordeling. Dette nyvalgte byråd skal fungere som sammenlægningsudvalg, der skal fastlægge de nærmere regler for selve sammenlægningen. Ved en indlemmelse i Aalborg vil byrådet som i dag være på 31 medlemmer, idet det er det højeste antal medlemmer, der kan vælges. Af de 31 vil der blive valgt to eller måske kun en fra Hals Kommune, så det er et spørgsmål, om det kan kaldes et sammenlægningsudvalg med 29 mod 2 eller 30 mod 1. Som det fremgår heraf, vil det blive på Aalborg Kommunes præmisser, at vi kommer dér. Af Aalborg-tilhængerne har vi gang på gang fået at vide, at det er i Aalborg, at de fleste arbejder, handler og går til kulturelle arrangementer. Det er rtigtigt, men ved en eventuel sammenlægning med Dronninglund vil vejen til Aalborg ikke blive afbrudt ved kommunegrænsen til Aalborg, og den kan stadig benyttes. (Forkortet af red.)