S-profil utryg ved slam-løsning

Eskild Sloth Andersen (S) vil ikke have slam fra problemplaget anlæg ud på markerne

ASAA:- Vi forurener godt og grundigt, når vi kører det her slam ud på vores marker, og derfor skal vi slet ikke køre slam ud på markerne. Det skal genanvendes i stedet. Sådan sagde Eskild Sloth Andersen (S), da byrådet på denne uges decembermøde igen så nærmere på problemerne med det overbelastede slamminieraliseringsanlæg i Asaa. Det er et problem, der nu har ført til, at byrådet har givet en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til at betale for den forestående tømning af slamanlægget og den efterfølgende udspredning af slam på særligt udvalgte marker i kommunen. Eskild Sloth Andersen slog i den forbindelse fast, at byrådet ikke kan være bekendt over for efterkommerne at gennemføre den nævnte udspredning af slam på markerne, men over for S-politikeren stod Runa Christensen (V), som understregede, at der ikke er noget problem i at udsprede slam på de udvalgte marker. - Slam er menneskegylde, og den eneste risiko ved det er derfor muligheden for, at det kan sprede sygdom, sagde hun og fortsatte: - Det har kun betydning for marker med afgrøder, og det er derfor, at man ikke udspreder slam på sådanne marker. Der var i øvrigt i byrådet bred enighed om, at det generelt set er en god idé at genanvende slam - men at det i forbindelse med den uventede nødsituation i A-saa p.t. ikke er muligt.