EMNER

S-SF et troværdigt alternativ

I den forløbne weekend har Socialdemokraterne som bekendt holdt kongres i Aalborg. Fredagens meningsmålinger, hvor Venstre går markant tilbage, og regeringen mister sit flertal, har utvivlsomt løftet stemningen på kongressen.

REGERING:I den forløbne weekend har Socialdemokraterne som bekendt holdt kongres i Aalborg. Fredagens meningsmålinger, hvor Venstre går markant tilbage, og regeringen mister sit flertal, har utvivlsomt løftet stemningen på kongressen. Og optimismen er sikkert ikke blevet mindre af de udfordringer, som regeringen står over for på bl.a. udlændingeområdet, håndtering af en begyndende lavkonjunktur og EU. For første gang i Helle Thorning-Schmidts formandsperiode er der en reel chance for, at HTS’ selvsikre udmelding: ”Jeg kan slå Anders Fogh” kan blive til virkelighed. Socialdemokraterne varmer allerede nu op til den kommende valgkamp ved bl.a. at udarbejde fælles udspil med SF om indvandrerpolitikken og ved i forbindelse med kongressen at have lanceret en ny handlingsplan for den fremtidige udvikling af Danmark, som balancerer mellem klassiske socialdemokratiske grundholdninger og ”moderne” løsninger på især sundheds- og velfærdsområdet. Alt sammen ganske fornuftigt, for netop disse to områder har stor indflydelse på vores alle sammens hverdag. Alle kan forholde sig til nedslidte skoler, forringet offentlig service, ventelister, etc. Imidlertid er der en stor risiko for, at Socialdemokraterne ikke for alvor får gjort op med et af fortidens spøgelser: nemlig at sikre en konkret finansiering af de gode intentioner. Det blev tydeligt eksemplificeret i P1 fredag morgen, hvor Mette Frederiksen blev interviewet. Folketingsmedlemmet gjorde meget ud af at fortælle om et fremtidigt samfund præget af ”fællesskab”, og hvor de brede skuldre skal løfte flere byrder. Journalisten spurgte herefter, om det betød, at velstillede pensionister ikke skal have folkepension, og svaret var: ”Socialdemokraterne vil ikke røre ved folkepensionen”. Da journalisten borede yderligere i emnet, var resultatet et halvvrissent svar om at det brede perspektiv er vigtigere end den konkrete politik (citeret efter hukommelsen). Det interessante er, at SF nu lægger an til at overhale Socialdemokraterne inden om som økonomisk ansvarligt parti: I hvert fald fremlagde SF i sidste uge 25 konkrete forslag til besparelser, som frigør i alt 13,6 mia. kr. til bedre velfærd. Og i disse forslag bliver der ikke lagt fingre imellem i forhold til graduering af folkepension, børnecheck og andre af de områder, som Socialdemokraterne er berøringsangste over for. SF fremlægger i øvrigt senere en 2015-plan for, hvordan besparelserne skal omsættes til mere velfærd. Nu vil nogle af SF’s spareforslag nok blive mødt af tøhø’er fra både Socialdemokraterne og de borgerlige partiers side, men jeg tror, at mange vælgere (også socialdemokratiske) bliver positivt overrasket over, at netop SF tør tage fat i nogle af de områder, som andre partier er valne over for. Og netop SF er i øvrigt ”dagens vinder” i meningsmålingen med en fremgang 10 mandater siden sidste valg. Så socialdemokraterne har også deres udfordringer at slås med, hvis Helle Thorning-Schmidt skal slå Anders Fogh. Partiet har alle tiders mulighed for at profilere sig på velfærdsområdet, men der skal demonstreres økonomisk ansvarlighed (og i forlængelse heraf: politisk mod) hele vejen frem til næste valg – og det gælder alle de socialdemokrater, som profilerer partiet. Samtidig skal SF ”håndteres” både op til og i selve valgkampen, så S-SF sammen kommer til at fremstå som et troværdigt alternativ til den borgerlige regering med Enhedslisten og evt. de radikale som støttepartier.