S-SF har forkert sigte

SKAT:Skatteudspillet fra S-SF har et forkert sigte. Man kan ikke beskatte Danmark ud af krisen. S-SF vil øge selskabsskatten, et forkert signal at sende, for det, vi har brug for, er virksomheder, som vil etablere sig i landet, og mennesker, der føler, at de får noget ud af at arbejde. Erhvervslivet skal betale for en bedre folkeskole, men uden at få indflydelse på undervisningen og indretningen af skolerne. Det holder ganske enkelt ikke. Socialisterne S-SF skaber i stedet utryghed midt i en krisetid. Befolkningen skal brandbeskattes, fradraget for sundhedsforsikringer skal afskaffes, afgifter på cigaretter og sukker skal hæves betydeligt, der skal indføres kørsels- og trængselsafgifter, samt ekstra afgifter på flytrafik. Landbruget skal holde for med nye skatter. Det bliver dyrere at være dansker og skattestoppet bliver aflivet. Hvor er der tale om fair forandring? Ekstra topskat og højere beskatning af erhvervslivet vil forværre erhvervslivets konkurrenceevne. Fradraget væk for sundhedsforsikringer vil betyde forsikringer kun til de rige. En ekstra topskat vil holde højtuddannede fra at søge job i landet, arbejdskraft som vi netop søger i de kommende år. Skatteudspillet vil betyde dårligere vækst og højere ledighed. Er det fair, at den enlige mor, som ryger, mister op til 3000 kr. årligt, er det hende der skal stå med regningen? Er det fair, at pendlere som har valgt at bo i landdistrikterne nu må flytte tæt på deres arbejdsplads fordi det bliver for dyrt for dem at køre på vores landeveje og motorveje fra og til arbejde, fordi S-SF vil indføre kørselsafgifter? Hvornår vil socialisterne S-SF forstå, at et velfærdssamfund finansieres af et velfungerende erhvervsliv. I 2020 vil 40 pct. af den danske befolkning være over 60 år, og tre af fire vil være på offentlig forsørgelse, og der vil kun være ca. 1 mio. tilbage til at forsørge dem. Den eneste mulighed for at undgå velfærdsforringelser, er at skabe nye virksomheder med høj vækst pr. medarbejder for at få et øget beskatningsgrundlag. Det skaber vi ikke med S-SF skatteoplæg, det er lige det modsatte. Hvor er det sørgeligt, at S-SF vil straffe de få mennesker, der tjener pengene til opretholdelse af det her velfærdssamfund, det vil i længden betyde forringelser for de svage, som med skatteudspillet vil blive ramt meget hårdt.