EMNER

S-SF på frihjul

Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti udsteder i denne tid mange gyldne løfter.

Samtidig kritiseres regeringen for at tage ansvaret for genopretning af Danmarks økonomi i kølvandet på den globale finanskrise. Men Helle og Villy kører på frihjul. De undlader behændigt at fortælle noget om, hvor pengene skal komme fra - nemlig fra et øget skattetryk kombineret med stiftelse af gæld. Den metode er ellers tidligere blevet anvendt af en S-ledet regering, dengang med statsminister Anker Jørgensen ved roret. Og det var ved at køre landet totalt i sænk og sætte vores handlefrihed over styr. Den højt profilerede "12 minutters plan" for økonomien er afsløret som bragesnak, der ikke engang støttes af fagbevægelsen. Derfor må jeg her ved indgangen til julemåneden nøgternt konstatere, at S/SF's tilbud til vælgerne billedligt talt svarer til en julemand med en tom sæk - eller værre - en sæk fyldt med snydepakker. Det hele ser flot ud og forventningens glæde er enorm. Så meget desto større bliver skuffelsen, når sækken åbnes. Danskernes VARIGE velfærd sikres ikke ved øgede offentlige udgifter og kortsigtede velfærdsfix. Den sikres derimod ved, at vi skaber mere vækst og bedre konkurrenceevne i de private virksomheder, der jo finansierer hele gildet. Samtidig skal vi gennem øget konkurrence (udbud), nytænkning samt mere frihed under ansvar sikre langt mere effekt til borgerne for de mange penge, der allerede er til rådighed på de offentlige budgetter. Det er et langt sejt træk, som vi er nødt til at samle kræfterne om. Det er fremtidens velfærd og beskæftigelse, der står på spil.