S-SF tager fra de ældre

I forbindelse med finansloven for 2010 fik Dansk Folkeparti gennemført en række markante tiltag på ældreområdet. Men ikke alle politiske partier er åbenbart begejstrede for at give vore ældre medborgere i kommunerne en ekstra økonomisk håndsrækning. S og SF modarbejder faktisk flere steder ældrepuljen.

Frem for at målrette alle pengene på bedre ældrepleje, som de er tiltænkt, ønsker S og SF at bruge pengene at lukke generelle økonomiske huller i kommunekassen. Flere af partiets byrådsmedlemmer har i deres respektive kommuner udtalt, at ældreområdet har fået rigeligt! Odense Kommune har modtaget hele 10 mio. kr. fra ældrepuljen, som byrådets politiske flertal bestående af S og SF desværre vil bruge på at lukke økonomiske huller på det generelle budget. I Favrskov vil S og SF foretage samme øvelse til trods for, at man i kommunens budget for 2010 direkte har lavet besparelser på ældreområdet. I Albertslund Byråd valgte et flertal (S, SF og K) at putte pengene fra Finanslovens ældrepulje direkte i kommunekassen frem for at øremærke dem til ældreplejen. Konkret foreslog DF at bruge de 1 mio. kroner til at fjerne besparelser på hjemmehjælp mellem jul og nytår og på madordningen i ældrebofællesskabet Humlehusene. Men de to venstrefløjspartier viste ingen nåde. Jeg er oprigtigt chokeret over S og SFs ageren over for vore ældre. Begge partier proklamerer at kæmpe de ældres sag, men det gælder åbenbart ikke i den virkelige verden. Taberne er de ældre. Og hvorfor hører vi denne sag intet til Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal?