S-SF vil have fast linje i skrotningstilskud

- Vi skal sikre, at de offentlige tilskud bruges i landsbyer og ikke på øde steder, hvor kun ejeren får glæde af pengene, opfordrer Erik Ingerslev

Skrotningsordningen i Jammerbugt Kommune skal ikke få karakter af et tagselvbord, hvor ejendomsejere kan indkalkulere offentlige midler i deres projekter, eksempelvis i forbindelse med et nyt stuehus på en ejendom, hvor et gammelt skal rives ned først. Og det skal heller ikke være sådan, at de offentlige tilskud til nedrivning går til afsides beliggende ejendomme, hvor kun ejeren i realiteten får glæde af pengene. Det skal handle om huse i bymæssig bebyggelse, hvor ruinerne er en torn i øjet på beboerne og forringer landsbymiljøet. Det har Socialdemokraterne og SF fastslået på et lukket møde i kommunalbestyrelsen, hvor seks sager om kondemnering og tilskud til nedrivning og lossepladsafgift var på dagsordenen. Det er ikke store summer, det drejer sig om, mellem 5000 og 12.500 kr. i hver af de seks sager, men princippet er vigtigt, fremhæver SF'eren Erik Ingerslev. - Ånden i skrotningsordningen skal respekteres. Det handler om at få fjernet ubeboelige ruiner i landsbyerne, så miljøet får et løft, og det mener jeg vi skal have en politisk præcisering af, forklarer han. - Ordningen må ikke misbruges, og det mener jeg den bliver, når ejerne af øde beliggende ejendomme, der er skjult for andre end dem selv, får tilskud til nedrivning. - Det samme gælder for tilskud til lossepladsafgift i en nedrivningssag, som et flertal også har godkendt. Der har ejeren fået byggetilladelse til et nyt stuehus, men når man har fået det, har man også råd til at rive det gamle ned, fastslår han.