EMNER

S-SF viser vejen

7.1. er Venstres suppleant til regionsrådet, Kristian Andersen, atter i blækhuset med et voldsomt angreb på Socialdemokratiet og SF.

Oppositionens ledere er mere interessere i at skabe krisestemning end i at dæmme op for den igangværende krise, skriver en tydeligt aggressiv Andersen, der mener, at S og SF står i vejen for en løsning af krisen. Men helt ærligt, hvor desperat og postulerende kan man blive i sin retorik? Det er grove løjer, at troværdigheden hos S og SF beklikkes, alene fordi vi konstruktivt forsøger at bidrage med gode ideer til at sætte gang i økonomien og beskæftigelsen igen. Skulle det nu være forbudt at mene noget og komme med gode forslag i et demokratisk samfund? Men måske skyldes Andersens harske og uligevægtige angreb, at V og K intet selv har at bidrage med andet end panik og dårlig samvittighed over deres fejlslagne politik. Sagen er, at VK-regeringen har forsømt en række helt oplagte muligheder for at gribe ind i tide og dæmme op for krisen. Nu fremstår regeringen fortumlet, forvirret og uden evne til at tage de nødvendige beslutninger. Uenige internt er de også. Under finanslovsdebatten først i december, hvor finanskrisen for alvor var gået i gang, og alle økonomer slog alarm, var det bedste og klogeste bud, regeringen og landets finansminister Lars Løkke Rasmussen kunne komme op med, at danskerne bare skulle slå sig løs i julen og købe større julegaver. Et forslag, alle andre end regeringen selv kun har grinet af, fordi det simpelthen er topmålet af manglende evner, indsigt og formåen. Socialdemokratiets og SFs forslag til krise-kur svarer helt overens med de forslag flere fagøkonomer og interesseorganisationer såsom Dansk Byggeri er kommet med. Og som ligger helt på linje med en række krisetiltag, der er igangsat i en lang række øvrige lande herunder USA. Vi ønsker hurtigst muligt at fremrykke de helt nødvendige offentlige investeringer, såsom f.eks. renovering af nedslidte skoler, veje, jernbaner og broer eller anlæg af nye for at sætte gang i økonomien og dermed beskæftigelsen igen. Ud fra samme ræsonnement ønsker vi at investere massivt i vedvarende energi og energibesparende foranstaltninger samt i uddannelse og forskning. Kunsten er at løse en række helt nødvendige samfundsopgaver samtidigt med, at vi sparker gang i økonomien igen. At ufinansierede skattelettelser til de allerrigeste, som Venstre og Andersen er inde på, skulle være den rette kur i mod krisen, er der intet, der tyder på - snarere tværtimod. Ufinansierede skattelettelser vil tvinge massive besparelser igennem i den offentlige sektor, hvilket vil betyde langt ringere velfærd for danskerne, men også yderligere afskedigelser og dermed afmatning af økonomien. Altså det stik modsatte af hvad vi har brug for. Så kære Kristian Andersen, den igangværende krise er simpelthen for alvorlig til, at nogen skal slå politisk plat på den. I stedet for dine evindelige sure opstød og forsøg på at beklikke andres motiver, når de bidrager med konstruktive forslag, skulle du hellere overbevise dine partifæller i regeringen om, at det er på tide, at Danmark ligesom alle andre velfungerende lande får en krise-politik, der kan genskabe den høje beskæftigelse og trygge økonomi, Danmark normalt er kendt for.