EMNER

S siger nej til prestigebyggeri

Socialdemokraterne indkalder til møde om kirkens ønske

SKAGEN:Hvis det ender med, at Skagens nye sognegård bliver indrettet i missionshuset, vil det passe de lokale socialdemokrater fint. På partiets generalforsamling blev emnet udsat for en længere drøftelse. Alle indlæg var mod at bygge nyt og stort for at få en sognegård. - Vi ønsker ikke et prestigeprojekt betalt af skatteborgerne, siger formand Morten Dahlberg. - Er en sognegård i det hele taget en politisk sag? spørge Gunnar Karlsen. Aftenens dirrigent Helge Klarskov slog hurtigt fast, at sognegården ér en poltisk sag, fordi Socialdemokratiet har forlangt kampvalg til posterne i menighedsrådet. - Hvad skal man have en sognegård til, når man i Skagen har så store lokaler, filosoferede Morten Dahlberg. - Og har man ikke en sognegård allerede på Fænøvej, supplerede Svend Erik Floor. På hans foranledning blev snakken om sognegården taget ud af formandens beretning og drøftet som et selvstændigt punkt. - Godkender forsamlingen formandens beretning, har man samtidig sagt god for sognegården, og det mener jeg, vi skal tage som en selvstændig drøftelse, sagde Svend Erik Floor. - Jeg taler med mange mennesker i Skagen, og det er mit indtryk, at stort set ingen faktisk ønsker en sognegård. Det er jo kun ganske få, der taler for det, sagde tidligere borgmester Kurt Kirkedal Jensen. - Jeg mener, at menighedsrådet kunne etablere lokaler i Kappelborgskolen, som jo gerne skulle blive byens kulturhus og mødested, sagde Søren Kjellberg. Det synspunkt støttede Vivian Floor. - Jeg så hellere, at man puttede penge i Kappelborgskolen som kulturcenter. Jeg hører ikke ret mange sige, at der mangler lokaler i kirkeligt regi. Der er mere brug for et kulturcenter. Kurt Kirkedal Jensen opfordrede partiets bestyrelse til snart at indbyde til et møde, hvor emnet sognegård kan blive endevendt. - Det gør vi så, svarede formand Morten Dahlberg hurtigt, så inden længe bliver der mulighed for at debattere emnet ny sognegård. Partiets formand kunne fortælle, at bestyrelsen har indgået et tættere samarbejde med partiets medlemmer i menighedsrådet. - En repræsentant bliver inviteret med til bestyrelsesmøderne, så vi bedre kan orientere hinanden og bakke hinanden op.