Lokalpolitik

S skal vælge spidskandidat

- For dårlig rådgivning til poltikerne

SÆBY:Socialdemokraterne i Sæby Kommune er så småt gået i gang med forberedelserne til det næste byrådsvalg, der holdes i november 2005. Allerede i år vil partiet vælge sin borgmesterkandidat ved en urafstemning i perioden mellem 1. oktober og 1. december. Det oplyste formanden for Socialdemokraternes Fællesledelse i Sæby Kommune, John Sørensen, i sin beretning på repræsentantskabsmødet. Fællesledelsen er et samlet organ for de tre S-partiforeninger i kommunen med et samlet medlemstal på 170. I beretningen beskæftigede John Sørensen sig med både landspolitiske, amts- og lokalpolitiske spørgsmål. Han oplystee samtidig, at Fællesledelsen ligesom andre partiorganisationer havde ligget lidt underdrejet på grund af uoren i partiet. Skabt ro - Med valget af Mogens Lykketoft som formand ser det ud til, at der omsider er skabt ro, og at folketingsgruppen er trukket i arbejdstøjet, hvilket ikke mindst det nye skatteoplæg er udtryk for, sagde John Sørensen, der erkendte, at partiet har haft svært ved at finde sine egne ben efter valgnederlaget i 2001.. Han angreb kraftigt VK-regeringen, hvis skattestop i uhyggelig grad begrænser amters og kommuners økonomiske råderum og betyder nedskæringer på vitale områder. - Regeringen fører en asocial politik, sagde John Sørensen. - Politikere ikke specialister Formanden for S-fællesledelsen beskæftigede sig også med debatten om byggeri på Sæby Havn og sagde herom bl.a.: - Set fra vores side har politikerne fået for dårlig rådgivning og vejledning fra forvaltningens side, hvilket har medført en for øjeblikket fastlåst situation. Politikerne er ikke og skal ikke være specialister. - Om man kan lide projekterne eller ej er en smagssag, men gældende lokalplaner og lovgivning skal overholdes, understregede John Sørensen. Under en omtale af arbejdet i Nordjyllands Amtsråd fastslog John Sørensen, at set fra Sæbys side er den foreslåede besparelse på ambulanceberedskabet ikke til at leve med. Han oplyste, at samarbejde mellem S-byrådsgruppen og fællesledelsen har været præget af en fornuftig udveksling af og diskussion om synspunkter og tilføjede: - Byrådsgruppen ønsker, at så mange fra baglandet som muligt kommer med input til aktuelle sager og fremtidig strategi. På repræsentantskabsmødet var der genvalg af formanden, John Sørensen, kassereren, Mogens Vestergaard Pedersen og sekretæren, Karl Johansen. Formanden for byrådsgruppen, viceborgmester Erling Thomsen, og byrådsmedlem Birgit Hansen orienterede om arbejdet i Sæby Byråd. Sidstnævnet opfordrede til, at der i øget grad bliver arbejdes med forbedringer inden for de bløde værdier som ældrepleje, børnepasning og skoler.