S slår plat på kronisk syge

Socialdemokraten Flemming Møller Mortensen påstår i et indlæg i Nordjyske Stiftstidende den 15. marts 2001, at kronisk syge i Danmark lades i stikken.

Jeg kan på ingen måder genkende det billede og er bange for, at han bygger sine konklusioner på von-hören-sagen og ringe kendskab til de mange initiativer på kronikerområdet. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har bevilget over en halv milliard kr. til en forstærket indsats for patienter med kroniske sygdomme i perioden 2010-2012. Alle landets kommuner og regioner i disse år er i fuld gang med at udvikle og gennemføre forløbsprogrammer for f.eks. diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdomme og patientundervisning og fremme af egenbehandling. Forebyggelse for kronikere er et delt ansvar imellem regionerne og kommuner. De har pligt til at indgå aftale om, hvordan arbejdsdelingen skal være. Den enkelte kommune og region skal aftale og tilrettelægge indsatsen ud fra patientens behov og lokale forhold. Der kan fx være tale om tilbud, som er målrettet patienter med specifikke diagnoser, fx diabetes, hjertekar sygdom og KOL. Men også generelle tilbud om fx rygestopkurser eller patientuddannelsesforløb, der ikke er sygdomsspecifikke, kan være relevante, evt. i kombination med andre tilbud. Ifølge en rapport fra Trygfonden har 84 ud af landets 98 kommuner konkrete, forebyggende tilbud til mindst én af diagnoserne type 2-diabetes, hjertekarsygdom og KOL. Knap halvdelen af kommunerne har tilbud til alle diagnosegrupper. Og tre fjerdedele af alle landets kommuner tilbyder patientuddannelsesforløbet " Lær at leve med kronisk sygdom. Endeligt har jeg noteret mig, at det fremgår af samme rapport, at 89 kommuner har et rygestoptilbud. Jeg synes altså ikke, der er grundlag for at drage de konklusioner kronikerindsatsen, som Flemming Møller Mortensen gør. Jeg er altid åben for en drøftelse af, hvordan vi kan udvikle sundhedsvæsnet, men lad os gøre det på oplyst og korrekt grundlag.