S slagter landbruget

Socialdemokratiet og SF er klar til at slagte det danske landbrug. Med en ekstra beskatning på 1,1 mia. kr. af landbruget og markante svækkelser af landbrugets konkurrencevilkår, så står oppositionen klar til at skyde et svækket landbrug helt i sænk.

Det er desværre effekten af partiernes skatteudspil. Selv Bjarne Laustsen kan ikke fornægte dette, selvom han forsøger at frembruse som dansk landbrugs bedste ven. Angrebet på landbruget fra oppositionen vil tage de 139.000 personer, der har arbejde i dansk fødevareerhverv som gidsler. Ligeledes vil de kvæle de danske yderområder, hvor det danske landbrug er af vital betydning for livet i de små landsbyer. Læg så oveni tabet af de over 100 milliarder kr. det danske landbrug eksporterer for årligt, og du har endnu et eksempel på oppositionens uansvarlighed. Et landbrug i sænk drejer sig ikke alene om landmændene, men i ligeså høj grad om slagteriarbejderen, lastbilchaufføren og fabriksarbejderen, der alle lever af landbruget. Landbrugets udfordringer kan ikke isoleres. Landbruget har en enorm betydning ikke bare på beskæftigelsen, men også for den danske økonomi. Og særligt i et område som Nordjylland, hvor fødevareerhvervet spiller en meget stor rolle. Samtidig har landbruget som et af landets største eksportvare en central position, som burde være i alles interesse – også Bjarne Laustsen. Derfor er det helt afgørende, at det danske landbrug får den livgivende håndsrækning, der er brug for. Regeringen har iværksat flere initiativer, der skal sikre at landbruget undgår slagtekniven. Skatten på jord er blevet sat ned, landbrugsloven er blevet liberaliseret, udbetalingen af EU-støtten blevet fremrykket, og der igangsættes nu et analysearbejde omkring vandplanernes virkning på landbrugets vilkår og beskæftigelse. Alle initiativer der er med til at skabe bedre vækstvilkår og bedre betingelser for de danske landmænd – og samlet set for det danske samfund.