Lokalpolitik

S speeder måske valg op

TORBEN kristensen er ny kredsformand for Socialdemokraterne. Privatfoto

TORBEN kristensen er ny kredsformand for Socialdemokraterne. Privatfoto

HIRTSHALS:Den nyvalgte formand for Hjørringkredsens socialdemokrater, lærer Torben Kristensen, Hjørring, forventer, at den socialdemokratiske fællesledelse vil speede processen op med at finde en borgmesterkandidat. Fællesledelsen diskuterer punktet næste mandag. ¿ Der har været talt om, at melde ud ret hurtigt, så vi allerede til sommer lige som Venstre kan komme med et navn på vores spidskandidat, siger Torben Kristensen. Den nye kredsformand overvejer i øvrigt selv at melde sig som kandidat til byrådet. Torben Kristensens valg til kredsformand er næsten en del af en rokade. Skoleleder ved Hirtshals Skole, Lars E. Christiansen, genopstillede ikke som kredsformand, men bliver i stedet formand for Socialdemokraterne i Hirtshals. Det gav plads til Torben Kristensen som ny kredsformand, da kredsen holdt generalforsamling. Torben Kristensen er lærer på Hjørring Private Realskole og bestyrelsesmedlem i den lokale S-afdeling i Hjørring efter at være flyttet fra Vrå til Hjørring i efteråret. Som kredsformand er han "født" medlem af kommunens socialdemokratiske fællesledelse. ¿ Det er ikke gået som håbet med kommunalreformen, og det er naturligvis ikke nemmere med en byrådsgruppe på kun fem. Vi vil satse kraftigt på at blive flere efter næste valg, siger Torben Kristensen. Ved kredsgeneralforsamlingen orienterede kredsens socialdemokratiske folketingsmedlem Lene Hansen om arbejdet på Christiansborg og regionsrådsmedlem Pernille Buhelt orienterede om arbejdet i regionsrådet. Torben Kristensen forventer, at Lene Hansen tager en periode mere som kandidat. ¿ Vi er meget tilfredse med hendes arbejde. Hun har gjort det godt, siger Torben Kristensen. Kredsen vil tage initiativ til medlemsmøder om dyrevelfærd og børnevelfærd. Niels Christiansen blev genvalgt til bestyrelsen for to år, og Niels Conradsen blev nyvalgt for et år.