Lokalpolitik

S-spids: Ja tak til decentralt samfund

Ole Stavad (S) talte varmt om en sammenlægning af Hals og Dronninglund kommuner

HALS:I en tid, hvor Socialdemokraterne igen er inviteret indenfor i forbindelse med forhandlingerne om en ny strukturreform, var det i S-lejrens kommunalpolitiske ordfører, Ole Stavad, én af landets p.t. mest betydningsfulde personer, der i går holdt tale ved S’ grundlovsmøde på Torvet i Hals. Og Ole Stavad kom her ind på et - i Hals Kommune - følsomt emne, da han indledningsvis bemærkede, at han ikke ville blande sig i det geografiske spørgsmål i forbindelse med en ny kommunalreform. Hvorfor han så alligevel gjorde det. Det gjorde han ved at pege på Hals og Dronninglund kommuner som oplagte partnere i en eventuel ny østkystkommune nord for Limfjorden. - De to kommuner har meget til fælles og en kultur, der ligger tæt på hinanden. Jeg er overbevist om, at en sådan kommune vil være stor nok til at klare de opgaver, der bliver tale om i de nye kommuner, sagde Ole Stavad, der i samme forbindelse genfremsatte det flittigt udtalte budskab om, at en ny strukturreform skal gennemføres via et bredt forlig i Folketinget - og ikke kun af VK-regeringen og støtterne fra Dansk Folkeparti. Ole Stavad fokuserede i den forbindelse på at fastholde det decentrale samfund, som vi kender det i dag, frem for - som i regeringens strukturudspil - at samle en masse beslutningsopgaver i København. Ole Stavad understregede her vigtigheden af fortsat at have amter/regioner, der for hver deres landsdel kan varetage opgaver over for de særligt sårbare handicap-grupper, inden for sundheds- og sygehusvæsenet, på miljøområdet og på området med planlægge regionalt. - Vi forlanger lige muligheder med resten af landet. Det overlader vi ikke til beslutninger i København, fastslog Ole Stavad, der samtidig pegede på S-lejrens grundlæggende indgang til strukturdebatten: - Hvis vi skal noget med det her, skal det ske for at sikre et bedre demokrati og mere direkte indflydelse til borgerne. Det kan kun ske med et decentralt samfund og ikke med det centraliserede samfund, som regeringen vil have. Og kan vi ikke få de demokratiske forbedringer ved at få inddraget borgerne mere aktivt, så er der i vores øjne ingen grund til at ændre på noget.