Lokalpolitik

S spørger borgmester om arbejdstilsynscenter

AARS:Socialdemokraterne i Aars Byråd vil nu have en redegørelse for, hvad Knud Kristensen (K) som borgmester og amtsrådsmedlem har gjort for at sikre sig Nordjyllands Amtsråds og amtsborgmester Orla Havs støtte til at få placeret det ny arbejdstilsynscenter i Aars. Derfor har de bedt om en skriftlig redegørelse for borgmesterens bestræbelser på at skaffe støtte til Aars Kommune som hjemsted for den statslige institution, ligesom de ønsker en uddybende drøftelse af den fremtidige arbejdsmetode i den slags sager på næste økonomiudvalgsmøde. -Vi støtter fuldt ud bestræbelserne på at trække amtslige og statslige arbejdspladser til Aars Kommune, siger gruppeformand Martin Glerup (S). Det har vi hårdt brug for - ikke mindst efter, at vi i år har mistet både vor lokale AMU-afdeling og Teknologisk Informationscenter (TIC) i Aars. Borgmesteren har i den lokale presse rettet kritik mod amtsborgmester Orla Hav for dennes støtte til Hobro kommunes arbejde for at få Arbejdstilsynscentret til Hobro. - Det er en forudsætning for amtsborgmesterens støtte, at han er blevet orienteret om Aars Kommunes bestræbelser på at få centret til Aars. På baggrund af Knud Kristensens kritik går jeg ud fra, at han har søgt at få amtsborgmesterens støtte. - Vi er af den grundlæggende opfattelse, at en frugtbar dialog med de regionale myndigheder er mere egnet til at fremme udviklingen end at stille sig på bagbenene med gold og måske uberettiget kritik af amtet og amtsborgmesteren, fastslår Martin Glerup.