Lokalpolitik

S stemte både ja og nej

Socialdemokraterne både ja og nej, da børne- og ungdomsudvalget og kultur- og fritidsudvalget onsdag tog stilling til, om der skal arbejdes videre med et forslag udarbejdet af de to forvaltninger.

Helle Astrup (S) gruppeformand i byrådsgruppen.

Helle Astrup (S) gruppeformand i byrådsgruppen.

Forslaget går ud på, at børn som i dag har en plads i en specialSFO i forlængelse af et specialundervisningstilbud i fremtiden skal tilbydes en plads i en af kommunens almindelige SFO'er eller fritidsklubber, som tilført de nødvendige ressourcer kan give et fritidstilbud tættere på barnets hjem. I kultur- og fritidsudvalget var Henrik Christensen (S) enig med SF og Oplandslisten om at skrotte forslaget, som det, efter Henrik Christensens menig, ikke giver mening at arbejde videre med. Imens bakkede samme partis nyvalgte medlemmer af børne- og ungdomsudvalget, Mikkel Hoffmann Andersen og Thøger Elmelund Kristensen op om deres udvalgs indstilling om at lade forvaltningen arbejde videre med forslaget. En lidt mærkelig situation, medgiver Socialdemokraternes gruppeformand, viceborgmester Helle Astrup. - Vores holdning til sagen har været diskuteret på et gruppemøde, og jeg skal ikke kunne sige, hvorfor det ikke gav sig udtryk i udvalgsbehandlingen. - Det er Socialdemokraternes udgangspunkt, at der ikke skal arbejdes videre med det her. Det har ingen gang på Jorden, slår Helle Astrup fast. Sagen afgøres i byrådet.