Lokalpolitik

S stikker en kæp i møllevingerne

Placering af møller ved Kvissel Brænding afgøres i byrådet

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Den nye generation af møller meget større de ældre. Her er en ny mølle på 107 meter skudt op ved Sæby. Foto: Peter Broen

KVISSEL:Socialdemokraterne vil ikke have en ny møllepark ved Kvissel Brænding øst for Kvissel. Dermed vakler flertallet bag en del af kommunens mølleplanlægning, som har været i offentlig høring de seneste måneder. I plan- og miljøudvalget er der ganske vist flertal for at udlægge fem mølleområder - Kvissel Brænding, Tamholt, Donsted, Østkystvejen ved Sæby og Højstrupvej ved Lendum. Men flertallet i udvalget, SF og Venstre, kan kun mønstre 14 stemmer i byrådet. Tre partier - DF, konservative og Liberal Alliance - med tilsammen fem byrådsmedlemmer - er ikke repræsenteret i plan- og miljø udvalget, men bestemmer reelt, hvor møllerne skal stå. - Der bor mange mennesker omkring det foreslåede mølleområde ved Kvissel, siger Erik Sørensen (S). - Vi har lyttet til de mange indsigelser. Vi synes området er for småt og snævert og for tæt på mange menneskers boliger. Kvissel er anderledes end de andre udlagte mølleområder, fordi vi er tæt på, hvad man kan kalde bynært område. Hedegaard uden for døren Jens Hedegaard Kristensen (S) erklærede sig inhabil vedrørende udpegning af mølleområde ved Tamholt ved Understed. Hans søn, Morten, bor i Understed og har været i frontlinjen af møllemodstandere . Erik Sørensen foreslår en revision af mølleplanen vedrørende Tamholt. Der må kun være tre i stedet for de forslåede fem møller. Til gengæld må de tre møller være højere (150 meter). Den ændrede placering og den øgede afstand vil efter Erik Sørensens opfattelse reducere de synsmæssige gener for beboere i Understed. Flertallet i udvalget vil derimod lade den præcise placering af møllerne ved Tamholt blive afgjort, når der ligger konkrete ansøgninger. Vattenfall Vindkraft og Dansk Vindenergi har begge millionaftaler med landmænd i området om leje af jord til møllefundamenter, hvis deres respektive mølleplaner realiseres. Selv om den samlede mølleplan godkendes af byrådet, er det ikke givet, at der nogensinde kommer møller op ved Kvissel Brænding. Udvalgsformand John Christensen (V) understreger, at en konkret tilladelse til opsætningen forudsætter en lokalplan, og den skal ud i en ny, offentlig høring.