S støtter indgreb i supplerende dagpenge

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen (V) tog på gratis formel 1-rejse til Beligen. Arkivfoto

KØBENHAVN:Socialdemokraterne vil gerne stramme reglerne for supplerende dagpenge ligesom regeringen. Både kommuner og arbejdsgivere udnytter systemet. Kommunerne presser ledige med for mange deltidsstillinger. Mange arbejdsgivere uden overenskomster og opsigelsesvarsel ansætter folk på supplerende dagpenge i mange år, siger arbejdsmarkedsordfører Thomas Adelskov (S). - Vi har længe bedt beskæftigelsesministeren kulegrave området, siger han. Socialdemokraterne foreslog regeringen at stramme reglerne for supplerende dagpenge i velfærdsforhandlingerne for halvandet år siden, men regeringen slog ikke til, siger han. - På områder, hvor ledigheden ligger under tre procent, skulle man ikke kunne få supplerende dagpenge. Det tilbud tog regeringen ikke imod. At der ikke er sket noget på området, skyldes regeringens smøleri, siger Thomas Adelskov. 32.000 personer får supplerende dagpenge, mens der står 66.000 stillinger ledige. Hvis alle på supplerende dagpenge fik fuldtidsjob, svarer det til 8000 ekstra fuldtidsjob. Nu kan fastansatte på deltid højst få supplerende dagpenge i 52 uger, mens dagpengeperioden er ubegrænset for løstansatte som vikarer, løsarbejdere og konsulenter på deltid. Det er disse huller, Socialdemokraterne vil lukke, forklarer Thomas Adelskov. - Hvis der er en meget lav ledighed på et område, kan man ikke få supplerende dagpenge med en frigørelsesattest. Så giver man også de ledige mulighed for at sige nej til et deltidsarbejde. Dermed kan man presse kommunerne til at oprette fuldtidsstillinger og samtidig komme arbejdsgivere, som lever af deltidsstillinger, til livs, siger han. Regeringens planer om at gribe ind bliver ikke mødt med den store jubel hos Dansk Folkeparti. Her er man klar til at se reglerne efter i sømmene, men advarer samtidig om, at det ikke nødvendigvis er let at ændre på området. - Det kan måske være fornuftigt på nogle områder at se på, hvordan reglerne bliver brugt. Men man skal også huske på, at der er virksomheder, hvor man ikke kan opretholde arbejdsstyrken, hvis man ikke har mulighed for at give supplerende dagpenge, siger Bent Bøgsted, arbejdsmarkedsordfører i Dansk Folkeparti. Minister klar til indgreb Det er den meget lave arbejdsløshed, der har fået beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen (V) til at varsle et opgør med reglerne om supplerende dagpenge. - Når vi nu ser på, hvordan vi kan trække folk til fra udlandet, vil det være meget forkert ikke at afprøve alle muligheder herhjemme først, siger Claus Hjort Frederiksen. Han er ikke helt klar med sit forslag på området, men hovedlinjen bliver at forkorte den periode, hvor man i dag kan få supplerende dagpenge. Hensigten er primært at gribe ind over for den gruppe på supplerende dagpenge, som enten ikke ønsker flere timer eller ikke søger aktivt efter et job på fuld tid. - 20 procent ønsker ikke at gå op i tid og en tredjedel søger ikke fuldtidsjob. Det tyder på, at man har indrettet sig permanent på at arbejde på deltid med supplerende dagpenge. Det synes jeg er at overtræde den solidaritet, vi har med hinanden. Man får hjælp, når man ikke har arbejde, men er omvendt forpligtet til at tage arbejde, når det er der. Regeringen har tidligere tilbage i 2003 været fremme med planer på området, men de blev skrinlagt. Ministeren påpeger, at konjunkturerne da var anderledes, og at forslagene blev fremsat i en tid med stigende ledighed. - I dag er ledigheden rekordlav, påpeger ministeren, der venter at møde stor forståelse for sit indgreb i den nuværende situation. Claus Hjort Frederiksen understreger, at der fortsat vil være behov for de supplerende dagpenge som alternativ, når virksomheder af forskellige grunde kortvarigt bliver ude af stand til at producere. Men han vil væk fra, at ansatte og virksomheder permanent indretter sig efter supplerende dagpenge. - Der er også arbejdsgivere, der henvender sig til mig og er utilfredse, når jobcentre anviser deres ansatte fuldtidsjob, siger Claus Hjort Frederiksen, der taler om en form for ¿uhellig alliance¿ mellem nogle arbejdsgivere og nogle ansatte på dette felt. Især de kommunale arbejdsgivere har været fremme i debatten om brug af supplerende dagpenge. En ændring i reglerne vil ifølge ministeren skærpe kommunernes ansvar for at tilrettelægge arbejdet, så folk bliver ansat i fuldtidsjob. Kortere perioder på dagpenge kan give statskassen en besparelse, men ifølge beskæftigelsesministeren skal ændringerne primært ses i forhold til manglen på arbejdskraft. Senere på måneden vil ministeriet have hele analysen klar, og umiddelbart herefter vil regeringen præsentere sit dagpengeforslag for de andre partier. /ritzau/