S: Sygehuse skal være selvejende institutioner

Klarere spilleregler og konkurrence

Sygeforsikring 3. september 2002 08:00

KØBENHAVN: Stærke kræfter i Socialdemokratiet vil ændre det danske sundhedsvæsen fuldstændig, skriver nyhedsbrevet A4, som udgives af LO. Hospitalerne skal være selvejende offentlige institutioner, siger Socialdemokratiets sundhedsordfører, Sophie Hæstorp Andersen, som støttes af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Amtspolitikerne slår imidlertid syv kors for sig. Socialdemokratiet har endnu ikke har lagt sig fast på, hvordan en reform af sygehusvæsnet skal se ud, men partiets sundhedsordfører ser helst en grundlæggende reform, hvor hospitalerne bliver selvejende offentlige institutioner som for eksempel DSB. Politikerne skal så købe behandling og andre sundhedsydelser på det sygehus, som leverer den bedste og billigste ydelse: - Politikerne har ansvaret for prioriteringerne i sundhedsvæsnet. Hvis borgerne mener, at ventelisterne er for lange, må de stille politikerne til regnskab. Men det bør ikke være politikernes ansvar, om scanneren på Gentofte Amtssygehus virker eller ej. Det ansvar må ligge hos bestyrelsen for sygehuset, som påtager sig opgaven, siger Sophie Hæstorp Andersen. Konkurrence mellem offentligt ejede sygehuse er en fordel for patienter og borgere, mener socialdemokratiets sundhedsordfører. Hun fremhæver, at der bliver "klarere spilleregler", hvis politikernes opgave først og fremmest er at bestille sundhedsydelser. Derimod bør udførslen ligge hos selvstyrende offentlige sygehuse, som for eksempel ejes af tre-fem store regioner. Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der nu kulegraver sundhedsvæsnet, hvorefter en kommission skal anbefale en kommunalreform, der kan føre til amternes nedlæggelse. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har analyseret sundhedsreformerne i andre europæiske lande, og mener, at tendensen går i retning af den såkaldte "bestiller-udfører-model", hvor rollerne som bestiller og producent af sundhedsydelser er klart adskilte. Det er især reformerne i Norge, Sverige og Storbritannien, der bør mane til eftertanke herhjemme, mener Erhvervsrådet. - Norge, Sverige og Storbritannien er i gang med reformer. De skeler til lande som Belgien og Frankrig, hvor det offentlige sundhedsvæsen bygger videre på de gamle sygekasser og dermed har en klarere adskillelse af bestillere og udførere, siger Lars Andersen, der er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. De nye ideer falder imidlertid på stengrund hos amterne, der i dag ejer og styrer sygehusene. Formanden for amternes sygehusudvalg, amtsborgmester Bent Hansen, erklærer sig "lodret uenig" i bestiller-udfører-modellen: - Det er udtryk for en liberal markedsøkonomi, hvor det hele styres af udbud og efterspørgsel – det er ikke et solidarisk sundhedssystem, siger Bent Hansen, der også er næstformand i Socialdemokratiet. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...