EMNER

S tabte på et forkert menneskesyn

Ved det netop overståede valg, fik Socialdemokratiet som bekendt et katastrofalt resultat.

Det Radikale Venstre gik frem. Måske har nogle af vælgerne flyttet sig fra Socialdemokratiet til netop De Radikale. Hvorfor? Ja, én af forklaringerne, tror jeg, er et spørgsmål om menneskesynet. Venstre lagde sig i valgkampen i sin retorik tæt op ad de socialdemokratiske værdier, men i virkeligheden gør de det stik modsatte. På grund af bl.a. skattestoppet er der nedskæringer overalt, så kommunerne og amterne ikke har penge til de tiltrængte opgaver. Da de borgerlige partier med Dansk Folkeparti i spidsen vandt valget i 2001, tænkte Socialdemokratiet: Ok. Så må deres udlændingepolitik være bedre end vores. Så lægger vi os på deres linie. Derved tilsluttede de sig bl.a. 24 års reglen. Er der noget, De Radikale har tordnet imod i valgkampen, er det netop 24 års reglen. Derfor har Socialdemokratiet måske afgivet stemmer til De Radikale. Der er mange som ville stemme socialdemokratisk, som ikke har det menneskesyn, som bl.a. 24 års reglen repræsenterer. Det er jo ikke kun for at forhindre tvangsægteskaber, at Dansk Folkeparti har indført den. Det har helt andre grunde.