EMNER

S-vej brolagt med løftebrud

Socialdemokratiets finanslovsudspil er en lang vej brolagt med løftebrud. Mange, mange vil ikke få, hvad S har stillet dem i udsigt.

De allersvageste grupper, som hvert år tilgodeses med midler fra satspuljen, kommer med halvanden mia. til at finansiere nogle af hullerne i S¿ finanslovforslag. DR, som S har lovet milliarder i diverse ¿redningsplaner¿, er der ingen penge til. Der er ingen midler til forbedringer for handicappede, heller ikke til fleksible botilbud til hjemløse, genindførelse af hjemmeserviceordningen, bredbånd til alle husstande eller styrket folkeoplysning. Der er ikke en krone til lovede studiepolitiske initiativer, gratis ordbøger til alle, statsstøtte til udvikling af computerspil, puljer til diverse idrætsinitiativer og sommerens cykeludspil med initiativer for en milliard. Der er heller ikke afsat en krone til en række milliardinvesteringer i forskning, integration, nye vejanlæg og diverse uddannelses- og kulturtiltag, som S-ordførere gennem de sidste måneder har stillet danskerne i udsigt. Socialdemokratiet giver den som alle gode gavers parti. Der er ingen grænser for alle de milliardløfter, Socialdemokratiet strør om sig i alle retninger. Men når det kommer til stykket, hverken kan eller vil partiet levere, hvad borgerne er stillet i udsigt. Den socialdemokratiske vej er brolagt med løftebrud.